Projekt Master 5: Priložnost za mlade v Posavju

Partnerji Master 5 (Foto: Občina Krško)

Nezaposlenost med mladimi je problem, ki ga srečamo po vsej Evropi, rešitve tega problema se išče ravno tako po vsej Evropi. Eden izmed odgovorov je tudi ta, da mladi ne prepoznajo priložnosti na trgu delovne sile, saj nimajo znanj po zaposljivih profilih, ne odločajo se za poklicno pot v poklicih, ki so nekdaj veljali za težke, »umazane« poklice, saj imajo ti negativen prizvok poklicev pri katerih se veliko in težko dela, plačilo pa ni temu ustrezno.

Razlog, da je temu tako, je tudi neustrezen izobraževalni program, kjer primanjkuje praktičnega izobraževanja v podjetjih – dualnega sistema izobraževanja. Evropska komisija je v začetku leta objavila razpis namenjen prav promociji dualnega sistema izobraževanja, na katerega so se uspešno prijavili tudi partnerji in bili s projektom Master5 izbrani kot eni izmed 11 projektov na ravni Evrope. Projekt se bo izvajal dve leti.

Slovensko partnerstvo sestavljajo Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško, kot vodilni partner. Ekipo pa sestavljajo še Občina Krško in Šolski center Krško-Sevnica.

Mojstrska šola po nemškem vzoru

Projektni partnerji želijo v države od koder prihajajo, pripeljati t.i. »mojstrsko šolo« po nemškem vzoru, kjer takšen način izobraževanja zgledno deluje in prinaša rezultate, je prepričana Janja Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Nemška mojstrska šola je program preko katerega si mladi pridobijo mojstrski naziv, saj po končanem izobraževanju v mojstrski šoli lahko opravijo mojstrski izpit. V Nemčiji ima mojstrski naziv veliko veljavo in ne tako razvrednotenega prizvoka kakor je to značilno za Slovenijo. V projektu bodo partnerji delali na nemškem primeru in bodo za Slovenijo pripravili vse potrebno, da bi lahko nekdaj tudi pri nas imeli mojstrsko šolo, za kar bo potrebna predhodna regulativa.”

Mladi in mojstrska šola

Pri mladih želijo s projektom doseči, da prepoznajo te poklice kot privlačne, omogočen pa jim bo mogočen karierni napredek in nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni. S končano mojstrsko šolo si bodo mladi pridobili praktične veščine, ki jim bodo omogočale samostojno vključitev v delovni proces in s tem večjo možnost zaposlitve.

Pozitiven učinek bo projekt prinesel tudi na podjetja. MSP-jem bo omogočena ustrezno usposobljena delovna sila (predvsem s praktičnimi znanji, veščinami). To bo pripomoglo h konkurenčnosti podjetij, saj bodo razpolagale z usposobljenim mladim kadrom.

K. J.