Priložnost za starejše od 35. leta – zaposlitev v tujini

V projektu Reactivate sodeluje tudi slovenski zavod za zaposlovanje, in sicer v konzorciju s švedskim zavodom. Cilj projekta Ponovno aktivni z Euresom je finančno pomagati približno 300 iskalcem zaposlitve, starejšim od 35 let, pri zaposlitvi v drugi državi članici Evropske unije. Namenjen je tako iskalcem zaposlitve kot delodajalcem.

Vrsta finančne podpore

Vrste finančne podpore, ki jih iskalci zaposlitve lahko pridobite na podlagi predložene vloge v okviru projekta:

 • povračilo potnih stroškov za zaposlitveni razgovor,
 • preselitev v tujino,
 • udeležba na jezikovnem tečaju,
 • priznavanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij,
 • povračilo stroškov selitve za selitev družine.

Iskalci zaposlitve

Iskalci zaposlitve lahko kandidirate za finančno podporo, če izpolnjujete naslednje glavne pogoje:

 • ste stari več kot 35 let,
 • ste državljan ali državljanka članice EU,
 • zakonito prebivate v državi EU in iščete zaposlitev v kateri drugih držav EU,
 • vloge ne smete oddati šele potem, ko ste se že preselili v drugo državo,
 • vaša zaposlitev v drugi državi članici EU mora trajati vsaj 6 mesecev,
 • vaša zaposlitev mora biti sklenjena za polni ali najmanj polovični delovni čas,
 • za razgovor ali zaposlitev v drugi državi članici EU ne boste prejeli kakršne koli druge finančne podpore (npr. od delodajalca ali iz drugega projekta).

Delodajalci

Delodajalci lahko na podlagi predložene vloge v projektu pridobijo finančno podporo za uvajanje v delo, jezikovni tečaj ter administrativno in namestitveno podporo kandidatom.

Delodajalci lahko uveljavljajo finančno podporo, če ustrezajo naslednjim glavnim pogojem:

 • da imajo največ 250 zaposlenih,
 • da so zakonito ustanovljeni ali registrirani v katerikoli državi EU,
 • da ponudijo delo iskalcu zaposlitve, ki je starejši od 35 let ter je državljan ali državljanka druge države EU,
 • da s kandidatom sklenejo pogodbo o zaposlitvi za najmanj 6 mesecev,
 • da je delovno razmerje sklenjeno za polni ali najmanj polovični delovni čas,
 • da so plača in delovni pogoji v skladu z nacionalno zakonodajo s področja dela in socialnega varstva ter kolektivnimi pogodbami,
 • da izpolnjujejo zahteve davčne zakonodaje v državi, v kateri je podjetje ustanovljeno,
 • da ne ponujajo dela v drugi državi EU, kar pomeni, da zaposleni kandidati ne bodo opravljali dela kot napoteni delavci,
 • da pričnejo uvajanje v delo v prvih treh tednih zaposlitve.

Poglejte si več informacij glede pogojev za pridobitev finančne podpore, višine pomoči in oddaje vloge.

Kontakt za iskalce zaposlitve in delodajalce: [email protected].

Splošne informacije o zaposlitvi EU: svetovalci EURES, za mobilne uporabnike.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

N. N.