Prenova brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici v polnem teku

Občina Sevnica se je odločila prenoviti brivsko-frizerski salon, ki sodi v kulturno dediščino kraja. Salon se je odločila odkupiti lani, z željo dolgoročne zaščite kulturne dediščine in obogatitve turistično-tržne ponudbe starega mestnega jedra. Prenova salona je te dni v polnem teku.

Vsa dela v salonu so usmerjena v muzejski prikaz salona ter ohranitev njegove posebne narave in družbenega pomena.

Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900, na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi št. 5, zdaj Glavni trg, ustanovil Dragotin Karl Kreutz.

Poudarek pri ureditvi je na ohranjanju lesenih materialov s čiščenjem in zaščito ter na ohranitvi avtentičnih materialov, znanj in veščin, saj gre za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanja.

Za ureditve prostorov, ki so opredeljeni kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je občina pridobila tudi sredstva ministrstva za kulturo v višini 18.000 evrov, razliko, 22.000 evrov, pa bo zagotovila iz občinskega proračuna. Za izvedbo konzervatorsko-restavratorskih posegov je  predhodno pridobila vsa potrebna soglasja celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

A. M.