Posavske občine z brezplačnim svetovanjem za preureditev greznice v malo čistilno napravo

Vseh šest posavskih občin – Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica – so bile uspešne na razpisu za evropska sredstva. Za projekt Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO, ki bo stal 195.500 evrov, so tako dobile odobrenih 137.397 evrov evropskih sredstev.

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer ni javnega kanalizacijskega sistema. V februarju bodo tako posavski župani in predstavnika družb Kostak Krško in Komunala Brežice podpisali sporazum o sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini delovala vsaj do konca leta 2023.

Poseben svetovalec za celotno Posavje bo za vprašanja občanom brezplačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na interes občanov.

Iz Občine Krško so že sporočili, da bo svetovanje potekalo v svetovalni pisarni v prostorih podjetja Kostak, kjer bodo lahko zainteresirani dobili celovite informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave, njenem obratovanju in vzdrževanju ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih. V januarju bo na voljo v ponedeljek, 28. januarja, med 7. in 15. uro.

Slednje bo dobrodošlo zlasti za tiste, ki morajo lastniki greznic po zakonu urediti male komunalne čistilne naprave, o čemer smo na našem portalu že poročali. Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, morajo namreč lastniki greznic slednje preurediti v male komunalne čistilne naprave najpozneje do 31. decembra 2021 oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta.

M. R.