Posavje: V občinah z višjim deležem cepljenih okužbe naraščajo počasneje

Radeče (vir: kraji.eu)

Pogled na delež polno cepljenih in naraščanje okužb v šestih posavskih občinah kaže, da se število okužb počasneje povečuje tam, kjer imajo višji delež cepljenih.

Največ cepljenih v Posavju imajo sicer po podatkih covid-sledilnika v Radečah, posledično tam okužbe ne naraščajo tako hitro kot drugje.

Največji odstotek cepljenih v Posavju imajo, kot rečeno, trenutno v Radečah, kjer je bilo z vsemi odmerki do zdaj cepljenih 51,8 odstotka prebivalcev. Sledijo Sevnica z 42,8 odstotka polno cepljenih, Kostanjevica na Krki z 42,7 odstotka polno cepljenih, Brežice z 41,5 odstotka polno cepljenih, Krško s 40,3 odstotka polno cepljenih, najnižji delež polno cepljenih pa ima Bistrica ob Sotli, in sicer le 39,2-odstoten.

Podatki o novih okužbah v zadnjem tednu jasno pokažejo, da se delež okužb počasneje povečuje tam, kje je višja precepljenost.

V Bistrici ob Sotli, ki ima najnižjo polno precepljenost, so tako v zadnjem tednu zabeležili kar 500-odstotno povečanje okužb. V Krškem, ki ima v Posavju drugo najnižjo precepljenost, so zabeležili 233-odstotno povečanje okužb, medtem ko so na primer v Radečah, ki imajo najvišji delež polno precepljenih, zabeležili “le” 100-odstotno povečanje okužb.

V Brežicah so v zadnjem tednu zabeležili 115-odstoten porast okužb, v Sevnici 160-odstoten, medtem ko so v Kostanjevici na Krki zabeležili le eno okužbo.

M. P.