Posavje: Pridobili evropski denar za sofinanciranje treh projektov

Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v začetku decembra od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbe o pravici do sredstev za tri programe (operacije), prejete na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Potrjeni do naslednji programi: »RIBA JE IN« (akronim: »RIBA«), »Ribe na šolskih krožnikih« (akronim: »Šolski krožniki«) in »Posavski ribji krog« (akronim: »Ribji krog«).

Program »Riba je IN« bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinanciran v skupni višini do 199.993,15 evra. Skupna vrednost programa je 272.522,50 evra. Začetek izvajanja je predviden za maj 2019, zaključek do 30. aprila 2021, izvajanje pa bo potekalo v dveh fazah. Program sta prijavili občini Sevnica in Krško, v programu bodo sodelovali: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika, Društvo podeželskih žena pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki in podjetje Akval.

Program »Ribe na šolskih krožnikih« je prijavila občina Krško. V programu sodelujejo: Ribogojstvo Goričar, Občina Sevnica, Osnovna šola Jurija Dalmatina iz Krškega, Vrtec Krško, Občina Brežice in Osnovna šola Jožeta Gorjupa iz Kostanjevica. Za program bodo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) skupno prejeli 185.619 evrov. Skupna vrednost programa je 239.727,35 evra. Začetek izvajanja je predviden za julij 2019, zaključek do 30. junija 2021, izvajanje pa bo prav tako potekalo v dveh fazah.

Program »Posavski ribji krog« je prijavila občina Radeče. V programu sodelujejo KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in Osnovna šola Radeče. Program bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinanciran v skupni višini do 120.528,04 evra. Skupna vrednost programa je 142.611,42 evra. Začetek izvajanja je predviden za april 2019, zaključek do 30. septembra 2020, izvajanje pa bo potekalo v dveh fazah.

Regionalna razvojna agencija Posavje ima trenutno odprt 2. javni poziv za izbor programov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki se zaključi 13. 12. 2018.

Vse informacije o pozivu so dostopne tudi na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/
M. P.