Političen prevzem RTVS s strani vlade lahko prepreči le še referendum

(vir: Štefanija Pavčnik, FB)

V teku je zbiranje podpisov podpore za razpis referenduma proti trem zakonom, ki jih je po hitrem postopku sprejela vladajoča koalicija pod vodstvom Roberta Goloba.

Med tremi zakoni so tudi spremembe zakona o RTV Slovenija. Golobova koalicija želi s tem javni zavod RTV Slovenija podrediti vladajoči politiki, kar je mogoče preprečiti le še z referendumom.

Spremembe zakona, s katerim bo prenehal mandat dosedanjemu vodstvu RTV, na novo oblikovan programski svet, ki bo oblikovan po merilih vlade, so bile sicer Golobova prioriteta. Po 100 dneh vladanja mu je bilo žal edino, kot je dejal v izjavi medijem, da mu to še ni uspelo.

Namero so za zdaj ustavili v SDS, kjer so začeli s postopki zbiranja podpisov za razpis referenduma. Potrebujejo 40.000 overjenih podpisov. Zato že od začetka septembra poteka zbiranje podpisov pred večino upravnih enot ali krajevnih uradov v državi, in sicer v času njihovih uradnih ur.

Za podpise podpore obstajajo obrazci, ki jih je mogoče dobiti bodisi na stojnicah ali spletu, tisti pa, ki z državo poslujejo v elektronski obliki, pa podpise lahko oddajo tudi prek spleta.

Pri tem je pomembno, da se overjene obrazce dostavi SDS (na stojnice, osebno vodstvom območnih odborov ali s pošto na naslovSDS, Trstenjakova 8, Ljubljana).

Kaj nameravajo sprovesti Golobovi, če jim državljani tega ne bodo preprečili?

Doseči želijo predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom programskega sveta in nadzornega sveta RTV Slovenije. Edini namen sprememb zakona je takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki. Z uveljavitivjo sprememb bo namreč prenehal mandat dosedanjim članom programskega in nadzornega sveta, vladajoča koalicija pa bo preko civilnih združenj, s katerimi je tesno povezana, imenovala svoje programske svetnike.

S to spremembo si želijo v Golobovi koaliciji dodatno politično podrediti RTV.

Bistvena sprememba zakona je namreč razrešitev obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora – sveta RTV Slovenija. Kako bi šlo po njihovem?

Slika

Veliko moč odločanja bi dobile nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, so pa tesno povezane s vladajočo koalicijo, medtem pa bi s spremembami zakona ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev.

Več o tem, kako oddati podpis podpore referendumu, si je mogoče preberati na povezavi: Kako oddati podpis 

M. P.