Plače lani realno padle za pet odstotkov

Povprečna bruto plača je lani po podatkih statističnega urada znašala 2023,92 evra, povprečna neto plača pa 1318,64 evra. V primerjavi z 2021 je bila bruto plača višja za 2,8 odstotka, neto plača pa za 3,8 odstotka. Zaradi visoke inflacije pa je povprečna plača realno upadla, v bruto znesku za 5,5 odstotka in v neto znesku za 4,6 odstotka.

 

V primerjavi s plačo za 2021 je bila povprečna bruto plača za lani po pojasnilih statistikov v zasebnem sektorju nominalno višja za 6,2 odstotka, v javnem sektorju pa nižja za 2,5 odstotka. V ožjem institucionalnem sektorju država se je znižala za 4,9 odstotka.

Na takšno gibanje plače je med drugim vplivala tudi odprava dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19, ki so v prvem polletju 2021 še veljali.

A. M.