Plača v Posavju za 54 evrov nižja od povprečja, avtomobili v povprečju stari 10,8 leta

Sevnica

Statistični urad RS je osvežil podatke o stanju v slovenskih statističnih regijah. Za Posavje podatki kažejo, da povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo znaša 975,68 evra, kar je 54 evrov manj kot je slovensko povprečje.

Po najnovejših podatkih v Posavju živi 75.694 oseb, oziroma štirje odstotkih vseh prebivalcev Slovenije. Istočasno ozemlje Posavja, ki zajema šest občin, predstavlja 4,8 odstotka vsega slovenskega ozemlja.

Število prebivalcev v Posavju je leta 2016 glede na podatke leto pred tem (novejših podatkov ni) upadlo, kar je posledica negativnih demografskih trendov. Ti kažejo, da je naravni prirast na 1000 prebivalcev v letu 2016 negativen in je znašal –1,8, selitveni prirast na 1000 prebivalcev pa je bil prav tako negativen in je znašal –0,4.

Število študentov v Posavju – 37 jih je na 1000 prebivalcev – je približno enako slovenskemu povprečju (39 na 1000).

Pod pragom tveganja revščine je v Posavju leta 2016 živelo 14,5 odstotka prebivalcev, resno materialno prikrajšanih pa jih je bilo 10 odstotkov.

Zanimiv pri tem je podatek, da približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije dela v drugi regiji.

V 2016 so v Posavju našteli približno 661.400 turističnih prenočitev, kar je bilo nekaj manj kot 6 odstotka vseh turističnih prenočitev v državi.

Osebni avtomobili v Posavju so v povprečju stari 10,8 leta in spadajo med starejše v državi. Posavsko kmetijsko gospodarstvo je bilo v 2016 veliko povprečno 5,7 ha, kar je to regijo uvrščalo na predzadnje mesto med vsemi regijami.

M. R.