Okolju najbolj prijazno naselje v letu 2017 je Krška vas

Foto: Spletna stran Komunala Brežice d.o.o.

V Komunali Brežice d.o.o.  so že tretje leto zapored pripravili izbor za Okolju najbolj prijazno naselje.

S tem izborom želijo spodbujati ločeno zbiranje odpadkov, saj je med dolgoročnimi cilji tudi ta, da postanemo komunala, ki na državnem nivoju zbere največ ločenega odpada. »Tako bomo poskrbeli, da se na deponije odlaga čim manj odpadkov in posledično se bodo nižali stroški položnic. Ta cilj lahko dosežemo samo s pomočjo vas, naših uporabnikov« so zapisali na Komunali Brežice d.o.o.

Foto: Spletna stran Komunala Brežice d.o.o.

Zaposleni  so med letom spremljali vsebino prevzetih odpadkov po posameznih naseljih, opazovali so katero naselje zbere ločeno največ odpadkov in konec oktobra izglasovali, da je letošnje leto okolju najbolj prijazno naselje Krška vas.

Med 109 –imi naselji v občini Brežice je v letu 2016 Naj okolju prijazno podjetje postalo naselje Koritno, v letu 2015 pa je ta naziv pridobilo naselje Artiče.

Nekaj informacij o Krški vasi

Najstarejši sledovi, ki kažejo na naselitev človeka na območju Krške vasi, sodijo že v konec mlajše kamene ter začetek kovinskih obdobij. Gre za ostanke keramičnega posodja ter drobno kamnito orodje, najdeno ob Krki na skrajnem jugozahodnem delu vasi.

Naselje na tem mestu se omenja v kostanjeviškem urbarju iz 14. stoletja, in sicer pod imenom ”czu dem Werdelin” (Na otoku), glede na lego med rekama Savo in Krko.

Okoli leta 1500 je na gričku zahodno od tega zgrajena gotska cerkev sv. Mohorja in Fortunata.

Eden prvih objektov v Krški vasi je bila Gostilna Koželj, današnja Ajstrova hiša pri spomeniku. Kasneje so na levem bregu Krke zgrajeni trije mlini, Starčičev, Žokaljev in Dvornikov, ki je bil tudi največji, saj je imel kar pet velikih koles in mlinskih kamnov.

Leta 1976 je bil zgrajen novi most, stari leseni most, ki je dolga leta vodil preko Krke naravnost proti stari gostilni Prah, ki stoji še danes, pa je bil porušen.

Danes ima Krška vas okoli 500 prebivalcev in 150 hiš. Je med lepšimi kraji v občini Brežice, za kar redno dobivajo priznanja. Tako so letos za urejenost krajevnega jedra zasedli drugo mesto v sklopu akcije »Moja dežela lepa in gostoljubna«

Vir: Komunala Brežice d.o.o.

N. N.