Odobrena evropska sredstva za gradnjo vodovoda v Sevnici

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila tako evropska kot domača finančna sredstva za projekt hidravličnih izboljšav v Občini Sevnica. Projekt je vreden 4,3 milijone evrov, od katerih bo Evropska unija zagotovila 85 odstotkov, državni proračun pa 15 odstotkov.

Poslanec DZ iz vrst SDS Tomaž Lisec se je za odobritev sredstev že zahvalil ministru brez resorja, pristojnemu za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonko Černaču.

Kot je zapisal Lisec, je poleg odobritve sredstev pomembno predvsem to, da se je zadeva premaknila. “Zdaj pa v izvedbo,” je pozval na Facebooku.

Projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica predvideva gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti, s ciljem višje priključenosti prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo. Izvedba projekta s tehničnega vidika obsega gradnjo 21.072 metrov cevovoda, gradnjo prečrpališča Log, črpališča Šentjanž, raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice ter gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.

A. M.