Od polnoči prepovedano prehajanje med občinami, vlada bo pomagala s kar tremi milijardami evrov

Po tem, ko smo pretekli konec tedna prek televizijskih ekranov lahko gledali množice ljudi, ki so kljub omejitvi gibanja na prostem okupirali del slovenske obale, Bled in Bohinj, je vlada včeraj sprejela dodatne omejitvene ukrepe.

Tako od polnoči več ni dovoljeno prehajati iz občine v občino, razen če greste v službo, nudite nego staršem in opravljate kmetijsko dejavnost.

Če ima posameznik stalni naslov v eni občini, začasno pa v drugi, lahko izbere, na katerem naslovu bo bival, ne sme pa spreminjati bivališča oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Gibanje in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, do avtomobilskih servisov in podobno.

Dovoljen je sprehod po javnih parkih in gozdovih, ne pa tudi po mestu, ter le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. “Ni več izletov na morje, ni več izletov v gore, ni več pohajkovanj ob Blejskem ali Bohinjskem jezeru, razen če ste tam stalno ali začasno prijavljeni,” je ob tej predstavitvi ukrepa dejal notranji minister Aleš Hojs.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, ter skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, na primer trgovini, pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Vlada je sicer včeraj sprejela t. i. mega koronski zakon, s katerim bo ljudem in podjetjem do konca maja razdelila tri milijarde evrov. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše gre za zakon, ki ga je vlada obravnaval dva dni in ga še ni bilo v slovenski zgodovini, z njim pa nameravajo pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo.

Po njem bodo samozaposleni in kmetje, ki se bodo v posebni izjavi izrekli za prizadete zaradi krize, za marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država pokrila tudi vse pripadajoče prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Če se bo izkazalo, da je prejemnik podal neresnično izjavo o zmanjšanju dohodkov, bo moral vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Vsi redni študenti bodo do 30. aprila prejeli krizni dodatek v višini 150 evrov. Velike družine s tremi otroki bodo poleg dodatka, ki ga že prejemajo, prejele še dodatnih 100 evrov, družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov.

Upokojencem z do 700 evrov pokojnine bo država izplačala solidarnostni dodatek v treh različnih višinah. Za pokojnine do višine 500 evrov je določen v višini 300 evrov, za pokojnine v višini od 501 do 600 evrov v višini 230 evrov in za pokojnine v višini od 601 do 700 evrov v višini 130 evrov.

Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bodo skupaj z dodatkom za april prejeli še solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Vsi zaposleni, ki so pri opravljanju dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije bodo upravičeni do posebnega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Dodatek bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju za tiste zaposlene, ki delajo. Te prispevke bo v celoti pokrila država.

Zavezancem ne bo treba plačati akontacije davka na dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, kot tudi ne obrokov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki bodo dospeli v obdobju po uveljavitvi zakona do 31. maja.

Za nosilce in člane kmetij ali druge fizične osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmet, je za čas trajanja nezmožnosti za delo zaradi potrjene okužbe s koronavirusom predvidena finančna pomoč. Ta je enaka dejanskemu strošku v povezavi z nadomestitvijo dela na kmetiji, a ne sme biti višja od 80 odstotkov minimalne plače.

M. P.