Od 260 prijavljenih tujcev na Tovarniški 6 v Krškem jih tam dejansko živi le 34

Tovarniška 6 v Krškem, kjer je bilo prijavljenih kar 265 tujcev. (vir: Google Street)

Septembra lani smo na našem portalu poročali, da je na naslovu podjetja B-A-Z Dejanović na Tovarniški ulici 6 v Krškem prijavljenih kar 265 tujcev, čeprav prostori ne omogočajo, da bi lahko tam dejansko živelo toliko ljudi. Na podlagi našega poročanja je nato Upravna enota Krško izvedla preverjanje dejanskega stanja prebivanja.

To je pokazalo, da v objektu dejansko živi le 34 tujcev, 116 jih je prebivališče po njihovem poizvedovanju prijavilo drugje, 110 pa se jih pozivu upravne enote ni odzvalo.

Kot je za naš portal navedla načelnica upravne enote Lidija Božič, bo za tujce, za katere je bilo v postopku ugotovljeno, da na prijavljenem naslovu ne prebivajo, uveden prekrškovni postopek. O tem, ali bodo kakšne sankcije doletele tudi lastnike podjetja, pa smo povprašali na Okrožno državno tožilstvo v Krškem, vendar odgovora na naše vprašanje, ali zoper lastnike vodijo kakšen postopek, nismo dobili. Zaradi t. i. molka organa smo zato podali prijavo Informacijskemu pooblaščencu RS.

Upravna enota Krško je preverila dejansko prebivanje prijavljenih tujcev tudi na drugih naslovih v občini, kjer je prijavljenih po več kot 20 oseb, pri čemer je ugotovila, da tujci na prijavljenih naslovih dejansko prebivajo.

Kot smo poročali septembra, je imelo takrat na Tovarniški ulici 6 v Krškem prebivališče prijavljenih kar 265 tujcev, od tega 108 stalno, 157 pa začasno (do preverjanja dejanskega bivanja s strani upravne enote se je število prijavljenih zmanjšalo na 260, zato je upravna enota preverjala dejansko bivanje za 260 oseb). Tujci so bili prijavljeni na naslovu podjetja B-A-Z Dejanović, ki je imeli po takratnih podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) v objektu stanovanje s le 85 kvadratnimi metri bivalne površine in lokal. Kaj je razlog, da imajo na enem naslovu prijavljeno tolikšno število tujcev, smo želeli preveriti tudi pri samem podjetju, a njegovo vodstvo za nas ni bilo dosegljivo.

Zadnji podatki Ajpesa sicer kažejo, da je podjetje na navedenem naslovu registriralo Prenočišča Buco, ki naj bi imelo 28 sob in 75 ležišč. Trenutno je po podatkih upravne enote na naslovu Tovarniška 6 skupaj prijavljenih 58 oseb.

Večinski lastnik podjetja B-A-Z Dejanović je bilo še septembra lani podjetje Računovodsko finančne storitve in svetovanje T&T AOP, ki pa je, kot kaže, iz lastništva izstopilo, saj je po novem v sodnem registru kot 100-odstotna lastnica navedena Zdenka Božanović.

Na problematiko fiktivnih prijav prebivališča tujcev so sicer v zadnjih letih v državnem zboru in javnosti opozorili že nekajkrat. Bolj se je o tej temi začelo govoriti lani jeseni, ko je v državnem zboru nanjo opozoril predsednik vlade Janez Janša in ko so na mariborski upravni enoti uvedli notranji nadzor prijav stalnega in začasnega bivališča na 81 naslovih, kjer je bilo prijavljeno veliko število ljudi.

Ustanovljena je bila medresorska delovna skupina pod vodstvom ministrstva za notranje zadeve, ki je pripravila predlog novele zakona o prijavi prebivališča, s katero želi vlada preprečiti fiktivne prijave prebivališča. Novela je bila včeraj sprejeta v državnem zboru.

M. P.