Obnavljali bodo vojašnice, tudi vojašnico v Cerkljah ob Krki

Državni zbor je leta 2020 na predlog trenutne vlade sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021-2026, s katerim je zagotovil tudi sredstva za obnovo vojašnic Slovenske vojske. Obstoječa infrastruktura, ki je trenutno v uporabi, je namreč marsikje tehnološko zastarela in ne omogoča ustreznih pogojev za delo.

V okviru tega načrtujejo tudi celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Slednjo naj bi izvedli leta 2023.

Poleg tega na ministrstvu za obrambo načrtujejo še celovito prenovo vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani in vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Načrtujejo  celovito energetsko sanacijo vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni in prenovo vadišča Bač.

V načrtu je še izvedba energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v Letalski bazi Brnik.

Kot pravijo na ministrstvu, s prenovo sledijo okolju prijaznim usmeritvam, saj bodo z njimi zmanjšali ogljični odtis Slovenske vojske in krepili samozadostnost vojašnic.

Jernej Molan, po katerem je poimenovana vojašnica v Cerkljah ob Krki, je padel kot prva žrtev slovenske osamosvojitvene vojne.

M. P.