Občina Sevnica prva v Posavju v postopku pridobivanja listine »Občina po meri invalidov«

V četrtek, 22. februarja 2024, je na pobudo Društva invalidov Sevnica in Občine Sevnica potekala okrogla miza v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov«. Projekt je bil uveden leta 2003 in do sedaj je prejelo priznanje 40 občin. Ker gre za obsežen proces dela, je Zveza delovnih invalidov Slovenije pripravila tudi Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, kjer so določeni vsi koraki in postopki.

Na začetku srečanja je župan Srečko Ocvirk predstavil pristojnosti Občine Sevnica v reševanju težav invalidov, naloge, ki jih je Občina že uspešno izvedla, ter izzive, ki se pojavljajo pri sprejemanju invalidnosti v družbi. Predsednik društva invalidov Franc Boljte je nato pozdravil prisotne ter v kratkem nagovoru predstavil delovanje društva in njihovo učinkovito povezovanje z lokalnimi institucijami. Izrazil je zadovoljstvo nad pozornostjo, ki jo Občina namenja pri odpravljanju ovir in težav invalidov. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je podrobno predstavila postopek pridobivanja listine, naloge, ki jih bo izvajala delovna komisija, ter opozorila na izzive, s katerimi se srečujejo invalidi v vsakdanjem življenju.

Po uvodnih govorih je župan odprl razpravo, v kateri so bila izražena strokovna mnenja in stališča, ki  so jih prispevala naslednja društva in institucije: Zdravstveni dom Sevnica, Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, Varstveno delovni center Sevnica, podjetje INDE, Zavod za zaposlovanje Sevnica, Dom za upokojence in oskrbovance Impoljca, Osnovna šola Ana Gale, Društvo upokojencev Sevnica, Ozara Slovenije Sevnica, Društvo gluhih in naglušnih Posavje, podružnica združenja multiple skleroze Posavje, Društvo paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja in Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje. Podane ugotovitve in predloge bodo člani delovne skupine uporabili za pripravo analize stanja in akcijskega načrta in bodo služila kot osnova za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.

Občina Sevnica je prva v Posavju in širši okolici, ki se je odločila sodelovati v projektu »Občina po meri invalidov«. Eden izmed ključnih razlogov za pristop k projektu je, da Občina dejansko že aktivno odpravlja tehnične ovire in prilagoditve v šolah ter drugih javnih objektih in si prizadeva zagotoviti enake pogoje za življenje vsem občanom. Podpira tudi invalidske organizacije s sredstvi za programe na področju socialne, zdravstvene in športne oskrbe.

Na okrogli mizi so udeleženci izrazili zadovoljstvo nad obravnavano temo in namen okrogle mize, ker se o tej temi premalo piše in govori.  Predstavniki organizacij so izpostavili, da je problem predvsem na področju socialnih ovir in da je za osebe z oviranostmi pomembno, da se jih ob odpravi le teh obravnava enakopravno in ne previligirano. V razpravi so opozorili na kritično stanje v državi pri reševanju težav invalidov, s poudarkom na potrebni uskladitvi zakonodaje.

Občina Sevnica s tem postopkom za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, izraža zavezanost, da odgovorno pristopi k odpravljanju ovir in izzivov na področju invalidnosti, pri čemer je poudarjena varnost in enakopravnost invalidov.

Vir: Občina Sevnica