Občina Kostanjevica na Krki v najem oddaja občinsko stanovanje

Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je objavila razpis za oddajo občinskega stanovanja v najem. Gre za stanovanje na Ljubljanski cesti 11 v velikosti 50 kvadratnih metrov. Na razpis se je treba prijaviti do 8. marca.

Občina stanovanje oddaja za določen čas oziroma za čas trajanja delovnega razmerja pri delodajalcu. Za stanovanje lahko zaprosijo zaposleni na Občini Kostanjevica na Krki, javnih skladih, agencijah in zavodih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pravna naslednica je občina Kostanjevica na Krki.

Mesečna najemnina je okoli 120 evrov, v kar niso zajeti obratovalni stroški in stroški, povezani z uporabo stanovanja. Stanovanje ni opremljeno.

M. P.