Občina Brežice zanika govorice, da nakupuje nepremičnine za Rome

Nedavni sestanek civilne iniciative na temo varnostnih razmer v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem je v javnosti sprožil številne govorice, da Občina Brežice z nakupom nepremičnin rešuje romsko vprašanje v občini.

“Kot župan v imenu Občine Brežice obveščam občanke in občane, da gre za lažne informacije,” v zvezi s tem pravi brežiški župan Ivan Molan.

Pred tednom dni so namreč krajani KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem, ki so povezani v civilno iniciativo, sklicali sestanek s ciljem zagotoviti višjo varnost v svoji skupnosti. V njihovem okolju je bilo namreč zaznano večje število vlomov, tatvin ter kršitev javnega reda in miru. Na sestanku je predstavnik policije povedal, da je bilo na področju obeh krajevnih skupnosti v zadnjem letu zabeleženo sedem kaznivih dejanj in pet kršitev, kjer so bili kot povzročitelji prepoznani Romi.

Na sestanku se je pojavila tudi informacija nekaterih posameznikov, da Občina Brežice nakupuje nepremičnine na območju občine, v katere naseljuje romske družine, med drugim v naselju Ponikve. A župan slednje odločno zanika.

“Na tem mestu izpostavljam, da Občina Brežice ni kupila nepremičnin na Ponikvah niti nima namere nakupa drugih nepremičnin na območju občine ali izven, v katere bi nameravala namestiti romske družine oz. fizične osebe. Občina ne more kupovati nepremičnin fizičnih oseb za tretjo osebo. O vsakem razpolaganju Občine z nepremičninami pa mora odločati občinski svet. Vse odločitve občinskega sveta so javno dostopne in preverljive. Vsakdo lahko ugotovi, da vsebina govoric ni bila predmet nobenega odločanja, zato širjenje tovrstnih nepreverjenih informacij vidim z izključnim interesom vnašanja nemira v skupnost in škodovanja imenu Občine. Sam kot župan sem se in se bom v imenu občine vedno zavzemal za varnost svojih občank in občanov,” je dejal v izjavi za javnost.

Občina po navedbah župana tudi ne vodi nobenih postopkov priseljevanja ali oddajanja objektov s ciljem reševanja romskega vprašanja.

A. M.