Nov most preko Save v Krškem bo končan do leta 2022

Vizualizacija novega mosta v Krškem (vir: občina)

Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe znaša 2,5 milijona evrov, gradnja pa naj bi bila končana do leta 2022.

Nov most v dolžini 109,5 metra in širini 3,5 metra naj bi pripomogel k bolj neposredni, krajši ter za pešca in kolesarja bolj prijazni obliki povezave med dvema mestnima predeloma – starim  mestnim jedrom Krškega na desnem bregu in zahodnim delom Krškega – Vidmom na levem bregu Save.

Os predvidene povezave je definirana z že zgrajenim temeljem na desnem bregu Save, ki je bil zgrajen v sklopu gradnje protipoplavnega zidu v letu 2016.

M. P.