Nov lesen most čez Krko na Borštu odprt za promet

FOTO: Občina Brežice

Boršt, Cerklje ob Krki, 14. november – Župan Občine Brežice Ivan Molan je s predsednikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjanom Kodričem in predstavniki izvajalca podjetja Rafael d.o.o. Sevnica ter sodelavci prisostvoval tehničnemu prevzemu novega lesenega mostu na Borštu in prenovljenega odseka ceste. Vrednost pogodbenih del znaša 1,25 milijona evrov. Dela so obsegala celovito rekonstrukcijo vozišča (dolžine 84 m) in obnovo oz. izgradnjo novega lesenega mostu (80 m) čez reko Krko na lokalni cesti LC 024022 Boršt – Boršt. Župan je izrazil veselje nad tem, da so bila dela končana skoraj mesec dni pred pogodbenim rokom.

Župan Ivan Molan je dejal, da je občina sprejela odločitev, da most kljub temu, da nima statusa spomenika kulturnega pomena, ostane lesen in ohrani tradicionalni izgled. Prizadevanja za nov most je trajalo kar nekaj časa, na občini je intenzivno potekala priprava dokumentacije in iskanje virov, most je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo v višini 700.000 evrov.

»Pred letom dni se je most zaradi visoke vode začel sesedati, danes pa imamo že nov most,« je povedal predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, ki je skupaj z vaščani nove pridobitve zelo vesel. Most je simbol vasi in vsi so ponosni nanj, je dejal Kodrič.

Silvester Lopatič je zaveden vaščan Boršta, ki je budno spremljal gradnjo, saj je bil njegov oče leta 1939 med tistimi, ki so zgradili prvi most na tem mestu. »Ta je že četrti po vrsti,« je dejal Lopatič, »ker ostali žal niso bili prav grajeni, ta pa je. Most je veliko pomenil našim prednikom, ki so imeli preko reke vinograde in gozdove. Krajani so komaj čakali, da se most odpre, saj je velika pridobitev za kraj.«

Za podjetje Rafael d.o.o. je to že tretji most, ki so ga obnovili v občini Brežice in drugi leseni most na reki Krki – obnovili so tudi most v Cerkljah ob Krki.

DSC_9256.JPGDSC_9263.JPG

Potek del obnove oz. gradnje mostu

Januarja 2023 je občina objavila javno naročilo za obnovo mostu na Borštu. V mesecu marcu 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem in uvedba v delo. Projekt oz. dela so bila izvedena po principu FIDIC pogodba (rumena knjiga – ključ v roke) in so zajemala projektiranje (PZI) in izvedbo (gradnja). Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za obrambo na podlagi sklenjenega 5. dodatka k dogovoru v višini 700.000 evrov. Po uvedbi v delo je sledila izdelava projektne dokumentacije in nato odstranitev obstoječega mostu ter gradnja novega, rok za dokončanje vseh del je 10. 12. 2023.

Izvajalec del podjetje Rafael d.o.o. Sevnica je meseca maja začel s pripravljalnimi deli in v juniju z rušenjem obstoječega most. Izvajalec je uredil dostopno pot v strugi reke za porušitev mostu in kasneje za zabijanje pilotov za novi most. V strugi reke so bile postavljene obvestilne table za prepoved plovbe na področju gradbišča zaradi zagotavljanja varnosti. 9. oktobra je izvajalec obnove mostu zaključili z grobimi deli na mostu, dela so se nadaljevala z razširitvijo cestišča na obeh straneh mostu in izvedbo meteorne kanalizacije, ter nato s končno ureditvijo struge ob nasipih. Zaključna dela celotne investicije obnove mostu in ceste so bila izvedena do 14. 11 2023 (prometna ureditev, ipd). in 14. novembra tudi tehnično pregledana.

Idejna zasnova novega mostu Boršt povzema vse bistvene arhitekturne karakteristike obstoječega mostu. Dimenzije posameznih elementov mostu so bile zaradi povečanja trajnosti celotne konstrukcije nekoliko povečane.

Arhitekturna zasnova novega mostu  (dolžina cca 80 m) je povzeta po mostu v naselju Cerklje ob Krki, ki je bil obnovljen leta 2021. Svetla višina mostu nad vodno gladino je zvišana za 0,5 m ter razponi med piloti so povečani na 9 m, kar naj bi prispevalo k manjšemu nabiranje plavja na mostno konstrukcijo ob nastanku visokih voda, večja je tudi varnost mostne konstrukcije in zagotovljena daljša življenjska doba.

DSC_9270.JPGDSC_9271.JPG

Poglavitni material za gradnjo mostu je bil les (za izdelavo lesenih nosilnih elementov hrast,  za povozni parket mostu globinsko impregniran smrekov les), medtem kot so nosilni elementi prekladne konstrukcije izvedeni iz jekla. Piloti so globoki od 4 do 6 m – leseni del, jeklene konice pa so zabite v strugo še za dodatne 4 m.

DSC_9275.JPG

DSC_9276.JPG

Vir: Občina Brežice