Neurje iz začetka avgusta samo na javni infrastrukturi povzročilo za 220.000 evrov škode

Neurje z močnimi nalivi in točo, ki je 4. avgusta zajelo del Občine Krško, je na javni infrastrukturi povzročilo za 220.000 evrov škode. Kot je znano, je bilo najhuje na območjih krajevnih skupnosti Veliki Trn, Gora, Raka, Senuše, Leskovec pri Krškem in delno v Brestanici.

Po prvih ocenah je škode na cestah in cestnih odsekih za okoli 120.000 evrov, škoda zaradi udorov pa je ocenjena na 100.000 evrov, skupaj torej na 220.000 evrov.

Oceno škode je podala občinska uprava Občine Krško na podlagi prijav in ogledov. Pri tem so ogledniki zabeležili večje število plazov, usadov in udorov, ki so poškodovali cestno infrastrukturo.

Za primere naravnih nesreč, ko je poškodovana javna infrastruktura, ima sicer krška občina zagotovljena sredstva v proračunski rezervi, o čemer bo na prvi naslednji seji v septembru odločal občinski svet.

A. M.