Neprekinjeno vročanje odločb le na mejnem prehodu Obrežje

Mejni prehod Obrežje

Vlada je sprejela sklep, da se vročanje odločb o karanteni na mejnih prehodih s Hrvaško Gruškovje, Metlika, Jelšane ter z Madžarsko Pince in na letališču Jožeta Pučnika odslej izvaja le med 6. in 22. uro.

Neprekinjeno vročanje odločb, 24 ur na dan, pa se še naprej izvaja na mejnem prehodu Obrežje.

Pri prehajanju meje na drugih mejnih prehodih z Avstrijo in Italijo, bo odločba izdana z zbiranjem podatkov za Ministrstvo za zdravje, ki potem izda odločbo. Takih odločb je bilo v zadnjih dneh 5 odstotkov, na mejnih prehodih pa je bilo vročenih 95 odstotkov vseh. Vsi mejni prehodi še naprej delujejo tako, kot so delovali doslej.

Vlada je tudi dodatno specificirala dokazila za vstop v Slovenijo iz Hrvaške, kot so lastništvo nepremičnine, račun za nastanitev, plačana turistična taksa.

Po novem osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu v Slovenijo ni treba predložiti negativnega testa na covid-19.

M. P.