Ne pozabite oddati vlog

Jesen je običajno čas, ko je treba oddati nekatere vloge. Mednje sodijo vloge za štipendije, ki so različne, različni pa so tudi roki za oddajo vlog za njihovo prejemanje. Najpogostejše štipendije so sicer državne, Zoisova in štipendija za deficitarne poklice.

Na ministrstvu za delo dijakom priporočajo, da vlogo za državno štipendijo oddajo do konca avgusta, če tega še niso naredili, pa jo lahko oddajo tudi pozneje. A bolje je to narediti čim prej, saj je izplačevanje štipendije vezano na čas, ko ste zaprosili za štipendijo. V letošnjem šolskem letu je tudi novost, ko vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ni več treba vlagati. Vlogo je tako treba oddati le, ko se za štipendijo zaproša prvič. Študentje morajo vlogo za štipendijo vložiti do konca septembra, če želijo, da jo začno prejemati z oktobrom.

Do 7. oktobra morajo vlogo vložiti tisti, ki želijo prejemati Zoisovo štipendijo, ki se dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih dodeljuje kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Omenjene štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se v skladu z javnim pozivom tudi odda vloga. Zoisovi štipendisti morajo za podaljšanje štipendije vlogo oddati najpozneje do konca šolskega oziroma do študijskega leta 2018/2019.

Poleg omenjenih štipendij država podeljuje tudi štipendijo za deficitarne poklice, ki jo lahko pridobijo dijaki, ki bodo v prihajajočem šolskem letu obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo se oddaja od 15. junija do vključno 20. septembra 2019 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Štipendija znaša 100 evrov mesečno. Vsako leto pa je podeljenih do tisoč štipendij.

M. P.