Na zadnjih lokalnih volitvah v Posavju največ pridobili SDS in SD, največ izgubila SMC

Sevnica

Primerjava rezultatov volitev v štirih največjih posavskih občinah kaže, da je v zadnjih štirih letih v Posavju največ izgubila SMC, največ pa sta pridobili SDS in SD. DeSUS podpora upada. SLS in NSi podporo ohranjata na približno enaki ravni.

SDS je glede na leto 2014 povečala število glasov tako v Krškem kot v Sevnici, medtem ko je v Brežicah in Radečah ohranila približno enako število glasov. V Krškem jo je leta 2014 volilo 12,4 odstotka volivcev, letos pa dobrih 16 odstotkov. V Sevnici je leta 2014 zabeležila 19,2-odstotno podporo, letos pa kar 27,4-odstotno. V Brežicah se njena podpora v zadnjih štirih letih giblje okoli 27 odstotkov glasov, v Radečah pri okoli 12,4 odstotka glasov.

Glede na prejšnje lokalne volitve v štirih največjih posavskih občinah najbolj izgublja SMC.

V Sevnici je na primer stranka pred štirimi leti prejela 10,4 odstotka glasov, letos pa le še 2,85 odstotka. Stranka izgublja tudi v Brežicah in Krškem. V Brežicah je leta 2014 prejela 22,5 odstotka glasov, letos le še 17,8 odstotka. V Krškem je pred štirimi leti prejela 13,2 odstotka, letos 12,9. V Radečah stranka nima svoje liste.

SD je v zadnjih štirih letih povečala podporo v Sevnici, Brežicah in Radečah, medtem ko ji je podpora v Krškem ostala na približno enaki ravni. V Radečah, kjer je bil njen župan izvoljen za še en mandat, je letos prejela 45,7 odstotka glasov, kar je 4,5 odstotne točke več kot pred štirimi leti. V Sevnici je letos prejela 8,6 odstotka, ali 2,4 odstotne točke več kot leta 2014, v Brežicah pa 12,5 odstotka glasov oziroma šest odstotnih točk več kot leta 2014.

DeSUS podpora v zadnjih štirih letih bolj ali manj upada. V Brežicah je na primer stranka letos prejela 6,3-odstotno podporo. pred štirimi leti pa 9,5-odstotno. V Krškem je letos prejela 4,8 odstotka glasov, leta 2014 pa devet odstotkov. V Radečah jo je pred štirimi leti volilo 10,4 odstotka volivcev, letos pa le še 4,4 odstotka. Za eno odstotno točko je stranka povečala le podporo v Sevnici, kjer jo je letos volilo 9,6 odstotkov vprašanih.

Tudi NSi je podporo bistveno izboljšala le v eni občini, in sicer Radečah, kjer je leta 2014 zabeležila 8,1 odstotka glasov, letos pa 12 odstotkov. V Krškem ji je podpora padla za skoraj dve odstotni točki, na 4,8 odstotka, v Brežicah je podporo ohranila na okoli 2,5 odstotka. V Sevnici ji je podpora narasla za 0,8 odstotne točke, in sicer na nekaj manj kot štiri odstotke.

SLS je približno ohranila podporo izpred štirih let v Sevnici (dobila je 29,2 odstotka glasov), v Krškem (dobila je 31,8 odstotka glasov), nekoliko pa poslabšala podporo v Brežicah in Radečah. V Brežicah ji je podpora padla za eno odstotno točko, na 4,9 odstotka glasov, v Radečah pa stranka letos ni imela lista (na prejšnjih volitvah je prejela 1,5 odstotka glasov).

Primerjava uspešnosti parlamentarnih strank v posameznih občinah je mogoča le v štirih največjih posavskih občinah, ne pa tudi v dveh preostalih posavskih občinah – občinah Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Tam namreč volitve potekajo po večinskem volilnem sistemu, zato volilne komisije podatkov o tem, koliko glasov je zbrala posamezna stranka, ne vodijo posebej. Glede na to je mogoča le primerjava, koliko svetnikov so imele stranke pred štirimi leti in koliko jih bodo imeli v novem mandatu.

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ima 10 svetnikov, od katerih je imela v prejšnjem mandatu SMC dva, SNS in SD pa po enega. Ostali svetniki so pripadali neodvisnim listam. V nvem sklicu bo imela SMC enega svetnika, SNS in SD pa nobenega. Bo pa imela enega svetnika SLS. Ostali svetniki prihajajo iz neodvisnih list. Glede na to so torej SMC, SNS in SD zabeležile slabši rezultat kot pred štirimi leti.

V Občini Bistrica ob Sotli, kjer v občinskem svetu sedi sedem svetnikov, noben svetnik ne bo prihajal iz vrst parlamentarnih strank, saj so bili vsi izvoljeni na listah dveh županskih kandidatov, ki sta nastopala kot neodvisna kandidata. V prejšnjem mandatu sta iz vrst strank prihajala po dva svetnika SLS in NSi, kar pomeni, da sta obe stranki v zadnjih štirih letih v tej občini poslabšali svoj rezultat.

M. R.