Na stohektarskem območju med avtocesto in letališčem Cerklje vstaja Feniks

Župan Občine Brežice Ivan Molan, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek so včeraj v Brežicah podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarsko logističnega središča Feniks.

Več stomilijonski projekt, ki so začeli pred 16 leti, naj bi uresničili v prihodnjih letih.

V okviru projekta želijo združiti gospodarske in logistične potenciale posavske regije, pri čemer bodo njegovi glavni elementi letališče Cerklje ob Krki, poslovno-logistični park okoli letališča in poslovna cona Drnovo. Glavni cilj je z razvojem poslovnih con skozi regijo vzpostaviti eno najpomembnejših razvojnih središč v tem delu Evrope.

S pismom so podpisniki izrazili namero, da bodo vsak na svojem področju usklajeno prispevali k temu, da zagotovijo pogoje za začetek gospodarskih aktivnosti Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju. Po zavezah iz pisma o nameri bo Družba za avtoceste uredila avtocestni priključek pri naselju Skopice, ministrstvo za obrambo nadomestno področje za odmetavanje nevarnega tovora in po prenosu zemljišč na občino bo občina komunalno opremila zemljišča.

Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre pri središču Feniks za sodelovanje štirih ministrstev, Družbe za avtoceste in občine. Urejanje središča obsega območje med avtocesto Ljubljana-Zagreb in letališčem Cerklje ob Krki, ki zajema približno 100 hektarjev zazidljivih površin. “Verjamem, da je to ena izjemna lokacija, ki bo prinesla tudi nova delovna mesta, predvsem pa bo to velik prispevek k razvoju Občine Brežice, Posavja in cele Slovenije,” je dejal.

Minister Andrej Vizjak je dejal, da bodo na ministrstvu za okolje v okviru zakona in pooblastil izdajali vsa potrebna dovoljenja. Gre za pomemben projekt za Posavje in državo.

Minister Počivalšek pa je opozoril, da je potrebno gledati v prihodnost, ko Schengena na južni meji ne bo več. Lokacija za Gospodarsko logistično središče Feniks je ena od dveh večjih v Sloveniji, kjer se lahko relativno hitro izvedejo veliki projekti na področju logistike in gospodarskih dejavnosti, je dejal.

M. P.