Na krškem sodišču sodijo nekdanjemu sodnemu izvršitelju Mutiću

Savo Mutić (desno). Foto: Facebook profil Sava Mutića.

Na Okrožnem sodišču v Krškem poteka sojenje nekdanjemu kočevskemu izvršitelju, zadolženemu tudi za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, Savu Mutiću. Tožilstvo mu očita zlorabo položaja v izvršbi leta 2011, s katero naj bi bili izigrani upniki, trem dolenjskim podjetnikom s katerimi naj bi sodeloval, pa oškodovanje upnikov oz. pomoč pri tem.

 

Vse skupaj po poročanju STA sega v leto 2009, ko je novomeški gradbenik Branko Koračin zapadel v dolgove. Da ne bi izgubil premoženja, naj bi se z direktorjem trebanjskega podjetja Koš Mitjem Štepcem dogovoril za oškodovanje upnikov. Pri tem naj bi Mutića nagovoril za izvršbo, na kateri je Koračinovo premoženje mimo vseh ostalih upnikov prešlo v last Koša, ne da bi imel ta na premoženju prej zastavno pravico.

Tožilstvo  Mutiću očita zlorabo položaja, saj naj bi vedel, da so osnovna sredstva Koračinovega podjetja že zarubljena v korist drugih upnikov, prav tako naj bi dražbo opravil brez sklica, v zapisniku pa lažno navedel, da je od podjetja Koš dobil kupnino v višini 277.000 evrov, ki naj bi mu jo kot upniku nato vrnil nazaj. Pri tem naj tudi ne bi odvedel vseh predpisanih dajatev.

Kmalu po dražbi naj bi Štepec in Koračin ustanovila podjetje Košig, na katerega naj bi prenesla večino na dražbi zarubljenih osnovnih sredstev Koračinovega podjetja in mu tako kljub dolgovom omogočila delati naprej. Zaradi tega tožilstvo Štepcu ter podjetjema Koš in Košig očita pomoč pri oškodovanju upnikov.

V zadevi sta obtožena tudi Špela Bele Zatežić in njeno podjetje Vingrad inženiring. Koračinu naj bi namreč omogočila, da zaradi prezadolženosti posluje preko podjetja Vingrad inženiring, s čimer naj bi mu pomagala pri oškodovanju upnikov.

Z glavno obravnavo v zadevi na sodišču so začeli 13. maja, nadaljevanje pa je razpisano za danes. Vsi obtoženi so se že na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne.

Koračin je v prebranem zagovoru 13. maja povedal, da je zaradi krize, ki je v gradbeništvu nastopila po letu 2008, zašel v dolgove, vse njegovo delovanje pa je bilo nato usmerjeno k ohranitev podjetja in poplačilo obveznosti. Zanikal je, da bi se s Štepcem dogovoril za izigravanje upnikov, prav tako da ni poznal Mutića, da bi ga lahko nagovoril h kaznivemu dejanju. Tudi okoliščin ustanovitve Košiga da ne pozna.

Bele Zatežićeva je zanikala, da je Koračin svoje poslovanje prenesel na Vingrad inženiring. Je bil pa eden izmed njihovih podizvajalcev, je dejala.

Mutić vsebinskega odgovora na očitke ni podal. Dejal je le, da obtožnica ne temelji na dokazih, da ni kriv in da ni storil kaznivega dejanja, v preostalem delu zagovora pa se je osredotočil na očitke sodišču in ministrstvu za pravosodje. To ga je namreč leta 2012 zaradi obsodbe na sodišču razrešilo kot sodnega izvršitelja.

A. M.