Minister Vizjak izvršnemu podpredsednik Evropske komisije predstavil slovenske prednostne naloge

Minister mag. Andrej Vizjak (vir: Twitter)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je po spletu srečal z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, na katerem je minister predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije EU na področju okolja in podnebnih sprememb.  

V pogovoru sta naslovila ključni prednostni nalogi na področju podnebnih sprememb, zakonodajni sveženj Fit for 55 in novembrsko podnebno konferenco v Glasgowu.

Minister Vizjak je poudaril, da bo Slovenija nadaljevala z uresničevanjem cilja, da Evropska unija (EU) ohrani vodilno vlogo na mednarodni ravni na področju boja proti podnebnim spremembam in biodiverzitete. V luči tega bo Slovenija že v juliju na Neformalnem zasedanju ministrov za okolje začela razpravo o zakonodajnem svežnju »Pripravljeni na 55«, ki ga bo Komisija objavila v sredini julija, in s tem začela s politično razpravo o omenjenem zakonodajnem svežnju. G

re za revizijo instrumentov okoljskih in drugih politik, s katerimi  bo mogoče doseči podnebne cilje za leto 2030, in sicer znižanje toplogrednih plinov (TGP) za vsaj 55 % glede na leto 1990.

Slednje je za EU pomembno tudi v luči prihajajoče podnebne konference (COP26) novembra v Glasgowu, ki predstavlja pomemben korak v mednarodnih podnebnih pogajanjih za krepitev zavez na globalni ravni.

Sogovornika sta se strinjala, da so pred slovenskim predsedovanjem na področju podnebnih sprememb pomembni in zahtevni izzivi. Minister se je zahvalil za dobro razpravo in izrazil pričakovanje za odlično sodelovanje v času slovenskega predsedovanja.

M. P.