Krško: Vrtci bodo dražji, prav tako pomoč družini na domu

Vrtec na Raki

Občinski svet občine Krško je na zadnji seji povišal cene vrtcev, ki bodo višje za od šest do 10 odstotkov, odvisno od oddelka, v katerem je otrok.

Za 0,39 evra so občinski svetniki povišali tudi urno postavko za pomoč družini na domu.

Po na zadnji seji sprejetem sklepu bo osnova, ki jo morajo plačati starši za oddelke prvega starostnega obdobja, po novem znašala 572,29 evra (vrtec Raka) in bo za 10,35 odstotka višja od zdajšnje. Osnova za kombinirane oddelke bo znašala 426,14 evra in bo za 6,69 odstotka višja. Za oddelke od treh do šest let bo osnova znašala 373,09 evra (vrtec Raka) ali 6,02 odstotka več, za oddelke od tretjega do četrtega leta pa 410,23 evra (vrtec Leskovec) ali za 8,02 odstotka več.

Glavni razlogi za dvig cen v vrtcih so povišanja plač javnih uslužbencev, za katere se je s sindikati javnega sektorja dogovorila vlada, pravijo na krški občini.

Še vedno pa ostajata za starše otrok, vključenih v javne vrtce v občini, dve vrsti olajšav, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 odstotkov ter osnova za plačilo staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, zatrjujejo.

Občinski svet je na zadnji seji podal tudi soglasje k zvišanju cene pomoči družini na domu. Po sprejetem sklepu so znesek, ki ga mora plačati uporabnik, povečalo za 0,39 evra na uro, to je na 6,02 evra.

M. P.