Krško: Več sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, kapi in novih primerov raka

V občini Krško je nadpovprečno število obolelih zaradi sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka. Več od povprečja je srčne in možganske kapi. Več je tudi novih primerov raka, višja je tudi splošna umrljivost. Manj pa je novih primerov pljučnega raka in raka dojke in tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka je v občini manjša od povprečja v državi. Otroci so nadpovprečno prekomerno prehranjeni, več je tudi prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji.

Čeprav se občina Krško uvršča med razvitejše v Sloveniji, je prirast prebivalstva negativen. Skoraj tretjina (31,3 odstotka) vseh otrok je prekomerno prehranjenih (v Sloveniji slaba četrtina). Hkrati si zobe redno umiva manj kot 60 odstotkov vseh prebivalcev, starih od starih od 25 do 74 let. Povprečje za Slovenijo je pri približno dveh tretjinah. Razveseljivo pa je, da je bolniška odsotnost z dela zaposlenih v krški občini manjša od slovenskega povprečja. V Krškem je zaposleni povprečno na bolniški 13,8 dni, slovensko povprečje je 14,4 dni.

Manj astme, vsak šesti prejema zdravila zaradi sladkorne bolezni

V občini je tudi manj astme pri otrocih in mladostnikih (starih do 19 let). Glede na slovensko povprečje je astma v Krškem prepolovljena. Hkrati pa je več sladkorne bolezni, saj v krški občini 6 oseb od 100 prejema zdravila zaradi te bolezni, v Sloveniji je to 5,1 osebe. Več kot drugje v državi je tudi bolnikov, ki se zdravijo zaradi povišanega krvnega tlaka. Tovrstna zdravila jemlje vsak četrti občan. Približno vsak osmi od stotih jemlje tudi zdravila proti strjevanju krvi.

V občini je tudi več srčne kapi. Ta prizadene 3 osebe od tisočih, v Sloveniji je to 2,1 osebe. Več je tudi možganske kapi, ki prizadene povprečno 3,6 od tisoč oseb, v državi je to 2,6 osebe.

V Krškem je tudi več novih primerov raka od povprečja v državi. Na novo za rakom zbolijo kar 590,5 osebe na 1.000 prebivalcev. Povprečje v Sloveniji je 559,5 osebe.

Več od povprečja v državi je tudi odkritih novih primerov raka debelega črevesja in danke. Zaradi tega oboli povprečno 87,7 osebe na 100 tisoč oseb (v državi je to 77,3 osebe).

Razveseljivo pa je, da je v Krškem manj novih primerov pljučnega raka. V Sloveniji je povprečje 64 oseb na 100 tisoč prebivalcev, v Krškem je to 46,3 osebe na 100 tisoč prebivalcev.

Manj od povprečja je tudi novih primerov raka dojke, čeprav za tem obolijo 103,3 osebe na 100 tisoč prebivalcev.

Večje od povprečja je tudi število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Te jemlje približno vsak šesti občan.

Splošna umrljivost v občini je višja od povprečja v državi. Na 100 tisoč prebivalcev jih umre 1007, v državi je ta kazalnik 943 oseb. Večja umrljivost od povprečja je še zaradi bolezni srca in ožilja, manjša pa zaradi vseh vrst raka. Višja od povprečja je tudi stopnja umrljivosti zaradi samomora, zaradi česar umre 21,8 osebe na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji je ta kazalnik pri 20,1 osebe.

V občini je tudi večji odstotek prometnih nesreč, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki. Približno vsaka deveta prometna nesreča je takšna.

Odzivnost v programu Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je v občini Krško 59,6-odstotna, v Sloveniji pa 64,3-odstotna. Presejanost v programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je v Krškem 68,7-odstotna, v Sloveniji pa 71,8 odstotka.

Podatki so vzeti iz zadnje objavljene publikacije Zdravje v občini, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) – Obcine

M. P.