Krško: V Brestanici namenu predali novo krožišče z navezovalno cesto

Foto: Občina Krško

V Brestanici so v sredo uradno odprli tamkajšnjo prenovljeno cestno in komunalno infrastrukturo, zgrajeno med novembrom 2016 in decembrom 2017. Krška občina je za naložbo odštela nekaj več kot 1,1 milijona evrov, naložba je vključevala ureditev parkirišča pri bazenu, izgradnjo mostu preko potoka ter ostalo infrastrukturo, od javne razsvetljave, pločnikov, kolesarske steze, dveh avtobusnih postajališč, meteorno in fekalno kanalizacijo. Hkrati so namenu predali tudi nekaj več kot 388 000 evrov vredno novo kanalizacijsko omrežje Jetrno selo.

Po podatkih krške občine so nekaj več kot 1,1 milijona evrov namenili za gradnjo krožišča, s katerim se predvsem okrepili prometno varnost na križišču državne ceste Podsreda-Brestanica, lokalnega odcepa proti Armeškem in ceste proti Jetrnemu selu. Del ceste mimo šole in vrtca je sedaj na voljo le pešcem in kolesarjem, za motorni promet pa je zaprt.

V sklopu tega projekta so poleg krožišča na državni cesti zgradili pločnike, kolesarsko stezo, avtobusni postajališči in uredili javno razsvetljavo. Zgradili so tudi most preko Dovškega potoka in cestno povezavo med krožiščem in mostom.

Druga del tega projekta je obsegal ureditev parkirišča pri brestaniškem bazenu, cestno povezavo med novim mostom in rekonstruiranim križiščem proti Jetrnemu selu ter del obnovljene Šolske ulice do šole in vrtca. Na omenjenem odseku so zgradili še pločnik, javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo ter drugo infrastrukturo.

V okviru nekaj manj kot 390.000 evrov vredne naložbe v kanalizacijsko omrežje Jetrno selo so zgradili 1,265 kilometra kanalizacije, 220 metrov tlačnega voda, dve črpališči, ob kanalizaciji so položili cevi za širokopasovne povezave, so še sporočili s krške občine.

 

Vir in foto: Občina Krško

N. N.