Krško: Se občina sooča tudi s socialnim turizmom?

V občini Krško je po statističnih podatkih več kot 7 odstotkov vseh prebivalcev tujcev, kar je tudi največji delež med vsemi občinami v Posavju. Delež tujcev je tudi eden največjih na nivoju države, presegal naj bi celo delež v občini Jesenice.

Na to je na eni od zadnjih sej občinskega sveta opozoril tudi občinski svetnik Jože Olovec. Opozoril je, da to glede na nepripravljenost prilagajanja okolju večjega števila tujih državljanov, živečih v Krškem, lahko postane velik problem na področju izobraževanja, zdravstva, varstva in predvsem na področju sociale.

Socialni turizem: Preveri naj se način prijavljanja

Olovec je v svojem svetniškem vprašanju med drugim zapisal, da izkušnje kažejo, da gre za nekakšen socialni turizem in za klasično izkoriščanje socialnega sistema v škodo domačinov in predvsem v škodo mladih domačih družin. Dodal je: “Ne razumem pristojnih, zakaj ne ukrepajo in se raje ozirajo vstran.”

V dobrobit vseh, tudi tistih, ki so prišli v Krško, da si z delom odrežejo večji kos kruha, je Olovec zato predlagal, da se preveri način prijavljanja velikega števila posameznikov na eni hišni številki, kje ti posamezniki dejansko prebivajo. Nadalje je še predlagal, naj občina Krško, s pomočjo pristojnih organov, postori vse, da se omeji nelojalna konkurenca v škodo obrtnikov, kar se dogaja tudi s pomočjo socialnih pravic in transferjev.

In kakšen odgovor je Olovec dobil? Niso pristojni in nimajo podatkov

Iz občinske službe za pravne in splošne zadeve so Olovcu odgovorili, da občinska uprava nima pristojnosti za preverjanje načina prijavljanja velikega števila posameznikov na eni hišni številki in ne razpolaga s podatki glede bivanja posameznikov. Zato so Olovčevo vprašanje posredovali Upravni enoti Krško in jo prosili za odgovor. Upravna enota pa jim je nato posredovala odgovor, ki je zgolj splošne narave in skupek zakonodajnih določil.

Tudi pri drugem Olovčevem vprašanju, ki se je nanašalo na aktivnosti občine Krško glede omejitve nelojalne konkurence v škodo obrtnikov, so občinske službe zapisale, da to ne spada v pristojnosti delovanja občinske uprave. Dodali so: “Pridobivanje socialnih pravic in transferjev je regulirano s predpisi, pri čemer se občinska uprava ob vsakokratni spremembi predpisov na katerem koli področju aktivno vključuje v proces sprejemanja s posredovanjem svojih pripomb.”

K temu, da na občini nimajo podatkov in niso za nič pristojni, lahko dodamo le: Razumi, kdor more!

Vir: Občina Krško, spletna stran, svetniška vprašanja.

C. R.