Krško praznuje: Veliki znak Dušanu Vodlanu in Društvu Sonček Posavje

Na včerajšnji slavnostni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško v počastitev praznika Mestne občine Krško v Kulturnem domu Krško je župan Mestne občine Krško Janez Kerin podelil letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Veliki znak sta prejela Dušan Vodlan in Društvo Sonček Posavje, znak družba Mlin Katić, d.o.o. in Simfonični orkester Glasbene šole Krško, priznanje pa Sonja levičar, Tanja Uduč, Matjaž Gomilšek in Aleš Suša. Slavnostni govorec dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje in predsednik Skupnosti občin Slovenije, je v govoru poudaril pomembnost lokalne samouprave, ki je bistvo demokracije.

 

Župan Janez Kerin je v uvodnem slavnostnem nagovoru poudaril večje pridobitve preteklega leta in izpostavil usmerjenost v bodoči razvoj in napredek mestne občine Krško. »Usmeritev in hitrost občinskega razvoja sta temeljnega pomena, saj neposredno vplivata na kakovost našega življenja. Kako dobro so urejene naše ceste, kakšna je kakovost pitne vode, kakšne so možnosti za rekreacijo in šport, kako dostopne so storitve zdravstvenega varstva in izobraževanja, kakšne so lokalne gospodarske možnosti, priložnosti in spodbude, kako je poskrbljeno za mlade, kmete, mestna, krajevna in vaška središča, kako skrbimo za starejše, – to so le nekateri izmed vidikov občinskega razvoja, ki neposredno vplivajo na vse nas.« Dodal je, da razvoj ustvarja prijetno okolje, ki spodbuja pripadnost kraju, krepi socialne vezi in izboljšuje posameznikov kakovost življenja. »Poudariti moram tudi pomen participacije in vključevanja vseh vas v občinski razvoj. Vsak posameznik ima pravico in dolžnost izraziti svoje mnenje ter sodelovati pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na našo skupnost. Le tako lahko dosežemo pravičnost, enakost in trajnostni razvoj, ki je usklajen s potrebami vseh prebivalk in prebivalcev«. Dodal je, da je obiskal že skoraj vse krajevne skupnosti in mestni četrti ter nadaljeval: »Prizadevam si, da bo razvoj občine skladen s potrebami njenih posameznih delov, da bomo poskrbeli za vse predele naše občine. Da nikogar ne bomo pustili zadaj. Le skupaj lahko namreč ustvarimo okolje, kjer se vsi počutimo enako pomembni in slišani, pa tudi enako razviti.«

V nagovoru se je še zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju občine ter čestital prejemnikom priznanj in nagrad. Nagovor pa zaključil z besedami: »Verjamem v moč dialoga in sodelovanja, ker le tako lahko dosežemo nekaj več in predvsem lahko to dosežemo skupaj.«

Župan je podelil dva Velika znaka Mestne občine Krško, in sicer Dušanu Vodlanu za življenjsko delo na področju plesne umetnosti in Društvu Sonček Posavje za izjemno pomoč osebam s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti.

Znak Mestne občine Krško sta prejela družba Mlin Katić, d.o.o. za uspešen razvoj družinskega podjetja in prispevek k prehranski samooskrbi in Simfonični orkester Glasbene šole Krško, za velike uspehe ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja.

Priznanja Mestne občine Krško so prejeli Sonja Levičar za delovanje na področju ljubiteljske kulture, Tanja Uduč za uspešno delo na kulturnem in drugih področjih, Matjaž Gomilšek za vsestransko aktivnost in prispevek k razvoju različnih dejavnosti v lokalnem okolju in Aleš Suša za aktivno delo in dosežke na področju glasbene umetnosti.

Jubilanti v letošnjem letu so Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica (ob 130-letnici); Gledališka sekcija DKD Svoboda Senovo (ob 100-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Raka (ob 100-letnici); Klub posavskih študentov (ob 70-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Drnovo (ob 70-letnici); Zveza prijateljev mladine Krško (ob 70-letnici); Društvo gluhih in naglušnih Posavja (ob 60-letnici); Športno društvo Dolenja vas (ob 40-letnici); Turistično društvo Senovo (ob 40-letnici); Apolon, d.o.o. (ob 30-letnici); Območno združenje slovenskih častnikov Krško (ob 30-letnici); Vzorec Raka, d.o.o. (ob 30-letnici); Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem (ob 10-letnici); DS Smith Slovenija, d.o.o. (ob 10-letnici).

Na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami je prejemnike letošnjih priznanj Mestne občine Krško potrdil Občinski svet Mestne občine Krško.

Prireditev, ki jo je povezovala Klavdija Kerin, so s kulturnim programom popestrili članice in člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško in Toni Sotošek z gosti.

Vir: MO Krško