Krško: Podpisan dogovor o začetku gradnje večnamenskega doma v Zdolah

Podpis dogovora (vir: občina Krško)

V ponedeljek je bil podpisan dogovor o sofinanciranju izgradnje Doma krajanov v Zdolah. Celotna naložba je ocenjena na okoli 755.000 evrov, še v tem mesecu pa se bodo začela dela 1. faze. Končujejo se tudi dela pri rekonstrukciji ceste skozi Zdole, s pripadajočo infrastrukturo, ki so se začela konec lanskega leta, so sporočili s krške občine.

Trenutno v krajevni skupnosti ni ustreznih večnamenskih prostorov, Dom Bena Zupančiča pa je potreben temeljite prenove, za kar bo krajevna skupnost poskušala najti investitorja. Zeleno luč za gradnjo večnamenskega objekta, ki bo namenjen za druženje ter različne aktivnosti, hkrati pa bodo v njem prostore imeli tako krajevna skupnost kot različna društva, župnija in dva oddelka vrtca, ter dve stanovanji, je na junijski seji letos s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta podal tudi Občinski svet Občine Krško.

V skladu s tem dokumentom je celotna naložba ocenjena na 755.000 evrov, od tega bo Krajevna skupnost Zdole prispevala 300.000 evrov, župnija 40.000 evrov, preostalo bo delež Občine Krško.

Situacija: Takšen bo Dom krajanov v Zdolah. (vir: občina Krško)

Dela 1. faze, ki bodo obsegala gradnjo objekta do 3. gradbene faze, se bodo začela že v tem mesecu, saj je bilo javno naročilo že izvedeno in izbran najugodnejši ponudnik. Vrednost izgradnje te faze, ki naj bi se po terminskem planu zaključila konec tega leta, znaša 292.000 evrov. V naslednjem letu načrtujejo, da bo že pridobljeno uporabno dovoljenje.

Dogovor so v ponedeljek podpisali župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Zdole Jože Slivšek in Mitja Markovič, soupravljavec Župnije Zdole, sicer iz Župnije Videm ob Savi.

Tudi dela rekonstrukcije ceste skozi Zdole v zaključni fazi

Dela rekonstrukcije ceste skozi naselje Zdole s pripadajočo infrastrukturo, ki so se začela konec lanskega leta, se zaključujejo. Projekt prve faze obnove ceste skozi naselje Zdole, pri katerem sodelujeta tako Direkcija RS za infrastrukturo kot Občina Krško, je obsegal znižanje ceste pri cerkvi na Zdolah, ureditev avtobusnih postajališč, opornih zidov, obnovo vodovoda in javne razsvetljave ter izgradnjo pločnika, in sicer po pogodbeni vrednosti v višini 988.000 evrov.

Direkcija RS za infrastrukturo bo pripravila razpisno dokumentacijo še za naslednji dve fazi, tako da bi obnovo ceste skozi naselje Zdole končali v naslednjem letu.

M. P.