Krško: Občani izglasovali 26 projektov, ki jih bo izvedla občina

Krško (panorama)

V občini Krško so zaključili z izbiro projektov, ki jih bo v okviru t. i. participativnega proračuna za leto 2022 izvedla občina. Občani so sicer podali 68 predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 35 uvrstila na glasovanje.

To je potekalo v prvi polovici junija, na njem pa so občani dokončno izglasovali 26 projektov, ki jih bo v letu 2022 izvedla občina.

Ti projekti so:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol
• Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
• V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
• Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
• Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
• Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
• Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
• Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn
• Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
• Defibrator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
• Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
• Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo
• Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
• Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
• Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesto Krško
• Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
• Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
• Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
• Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog
• Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
• Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
• Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
• Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

• Ureditev parka ob Šrajbarskem Turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
• Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
• Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec

A. M.