Krška nuklearka po remontu znova vključena v omrežje

Nuklearna elektrarna Krško je bila po remontu, s katerim so začeli 1. aprila, danes znova vključena v elektroenergetski sistem. Kot so sporočili iz nuklearke, bodo po preverjanjih na nizki moči postopoma zviševali moč elektrarne.

 

Od sobote zvečer do vključitve elektrarne v omrežje se je sicer iz elektrarne občasno pojavljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega – nejedrskega dela elektrarne, ki so ga lahko slišali tudi prebivalci v okolici.

Sproščanje pare se pojavlja, ko se elektrarna po remontu segreva in približuje priključitvi na omrežje ter se opravljajo fizikalni testi reaktorja. Segrevanje je prehod od hladne do vroče zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri primarnega kroga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvirno en dan. Ko so parametri doseženi, jih vzdržujejo tako, da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare preko razbremenilnih ventilov na glavnih parovodih.

A. M.