Krožno krožišče na regionalni cesti skozi Sevnico predali namenu

Včeraj sta ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk slavnostno namenu predala krožno krožišče na regionalni cesti na R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina.

Skupaj z nadvozom čez trebanjsko železniško progo, ki ga je v letu 2022 ob podpori evropskih sredstev uspešno izvedla Občina Sevnica, ta investicija pomembno zaokrožuje prometno ureditev glavne vstopne točke v mesto Sevnica in industrijsko cono.

Investicija je vključevala rekonstrukcijo trikrakega križišča v krožno križišče, ureditev pločnikov, ureditev kolesarske steze, cestne razsvetljave, odvodnjavanja in prometne signalizacije. Vrednost gradbenih del je znašala okoli 1.700.000 evrov, od tega je Direkcija RS za infrastrukturo prispevala okoli 1.500.000 evrov, razliko pa je pokrila Občina Sevnica.

Zbrane je uvodoma nagovoril župan Srečko Ocvirk. Poudaril je, da sta s posodobitvami cestne infrastrukture na območju Šmarja tako mesto Sevnica kot tudi Industrijska cona Sevnica pridobila primeren in urejen dostop. S tem je ta cestni odsek vključen v kvalitetno državno cestno mrežo, ki je nujno potrebna za sodoben razvoj mesta. »Sevnica je mesto ob srednjem delu tretje razvojne osi, najmočnejše gospodarsko središče med Celjem in Novim mestom, ki nudi kar nekaj tisoč delovnih mest v tem prostoru. Ključno je, da se ta delovna mesta ohranjajo.« je sklenil župan in za dobro sodelovanje zahvalil ministrici, Ministrstvu za infrastrukturo ter Direkciji RS za infrastrukturo.

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je povzela ključne podatke investicije ter izpostavila še druge infrastrukturne projekte, ki jih za izboljšanje prometne varnosti in mobilnosti na območju sevniške občine načrtuje ministrstvo oziroma direkcija. Med njimi so rekonstrukcija regionalne ceste Šentjanž–Glino, ureditev obvoznice na Blanci z nadvozom čez železniško progo, rekonstrukcija ceste Loka–Račica in preureditev ceste skozi Radno. Ob tem je poudarila, da na dinamiko izvajanja teh projektov vpliva javno-finančna situacija, kjer imajo v tem trenutku prioriteto projekti, ki so v letih 2024 in 2025 povezani z obnovo po lanskoletnih avgustovskih poplavah. »Kakovostna in moderna cestna infrastruktura je izrazito pomembna za vzpostavitev ustrezne ravni uslug, tako za gospodarstvo kot za mobilnost prebivalstva«, je poudarila ministrica in sklenila, da je urejena cestna infrastruktura temelj za varnost v prometu, k varnosti pa morajo z odgovornim ravnanjem prispevati tudi vsi udeleženci v prometu.

Priložnostni dogodek so s prijetno glasbo zaokrožili člani trobilnega sestava Godbe Sevnica.

Vir: Občinska uprava Občine Sevnica