Kostanjeviški občinski svet potrdil prejemnike občinskih priznanj

Kostanjevica na Krki

Kostanjeviški občinski svet je na zadnji seji potrdil prejemnike občinskih priznanj za letošnje leto. Podelil je vsa tri občinska priznanja – Kostanjeviški zlatnik in srebrnik ter zlato plaketo

Občinsko priznanje Kostanjeviški zlatnik bosta prejela Stanislav Matija Tomazin in Viljem Punčuh, oba za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti.

Po v četrtek sprejetem sklepu občinskega sveta bo občinsko priznanje Kostanjeviški srebrnik prejela Mojca Jevšnik, in sicer za aktivno delovanje na pedagoškem in kulturnem področju. Občinsko priznanje Zlato plaketo pa bo šlo v roke Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, in sicer za 25 let delovanja.

Kostanjeviški zlatnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine. Kostanjeviški srebrnik se podeljuje posameznikom, ki so k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine prispevali s svojim več kot 10-letnim delom. Zlata plaketa pa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini, ki imajo s svojim več kot 20-letnim delovanjem v lokalni skupnosti pomembne zasluge za prepoznavnost, ugled in razvoj občine.

C. R.