Kostanjeviški občinski svet potrdil prejemnike občinskih priznanj

Še stari kostanjeviški most.

Kostanjeviški občinski svet je na zadnji seji potrdil prejemnike občinskih priznanj za letošnje leto. Podelil je vsa tri občinska priznanja – Kostanjeviški zlatnik in srebrnik ter zlato plaketo

Občinsko priznanje Kostanjeviški zlatnik bosta prejela Stanislav Matija Tomazin in Viljem Punčuh, oba za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti.

Po v četrtek sprejetem sklepu občinskega sveta bo občinsko priznanje Kostanjeviški srebrnik prejela Mojca Jevšnik, in sicer za aktivno delovanje na pedagoškem in kulturnem področju. Občinsko priznanje Zlato plaketo pa bo šlo v roke Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, in sicer za 25 let delovanja.

Kostanjeviški zlatnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine. Kostanjeviški srebrnik se podeljuje posameznikom, ki so k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine prispevali s svojim več kot 10-letnim delom. Zlata plaketa pa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini, ki imajo s svojim več kot 20-letnim delovanjem v lokalni skupnosti pomembne zasluge za prepoznavnost, ugled in razvoj občine.

C. R.