Koronavirus: Kako so na to pripravljeni v ZD Brežice

Zdravstveni dom Brežice (vir: sl-inzeniring.si)

Samo vprašanje časa in dneva je bilo, kdaj bo tudi v Sloveniji potrjen prvi primer okužbe s koronavirusom. Zato smo že ob koncu preteklega tedna preverjali, kako so na to pripravljeni v Splošni bolnišnici Brežice (tukaj ), nato pa še v Zdravstvenem domu (ZD) Brežice.

Dražen Levojević, direktor ZD Brežice

Dražen Levojević, direktor ZD Brežice, nam je v ponedeljek, 2. marca 2020, pojasnil naslednje:

Kako ste v Zdravstvenem domu poskrbeli za varnost zaposlenih in pacientov v povezavi s koronavirusom, kako je z zaščitno opremo?

V Zdravstvenem domu Brežice smo že v prejšnjem tednu vzpostavili presejanje pacientov pred vhodom v Zdravstveni dom Brežice. Paciente se ločuje v dve skupini, in sicer:

a) tiste, ki izpolnjujejo klinične in epidemiološke kriterije po definiciji primera za okužbo s SARS – CoV 2 in

b) tiste, ki kriterijev ne izpolnjujejo.

Tisti, ki izpolnjujejo kriterije, so napoteni v izolacijski prostor (od danes v zabojniku pri Urgentnem centru Brežice, kjer je organizirana vstopna točka za jemanje brisov) na odvzem brisa in potem v domačo oskrbo s priporočili. Tisti, ki nimajo znakov, nadaljujejo z opravki v Zdravstvenem domu Brežice.

V prejšnjem tednu je bil Zdravstveni dom Brežice omejeno odprt le za čas od 7. do 15. ure. Enako bo v tem tednu. Omejeno bo izvajanje rednih preventivnih aktivnosti (glede na kadrovske zmožnosti ekip).

O zaščitni opremi: “Trenutno razpolagamo z nujno potrebno osebno varovalno opremo za uslužbence za kontakt s pacienti in za izvajanje postopkov odvzema brisov. Organizirali smo tudi usposabljanje za uporabo osebne varovalne opreme. Po zavodu so na razpolago razkužila z navodili za umivanje in razkuževanje rok.”

V primeru suma na okužbo: “V primeru, da pacient pokliče po telefonu in ima klinične ter epidemiološke znake za okužbo, osebni zdravnik pokliče kontakt v vstopni točki (07 466 8 250) in se dogovori za odvzem brisa. Po odvzemu brisa je pacient praviloma napoten v domače okolje s priporočili. Po obvestilu o rezultatu brisa, pacient ostane v domačem okolju ali se zdravnik v vstopni točki dogovori za sprejem v pristojni center (za Vzhodno Slovenijo je to UKC Maribor – Infekcijska klinika).”

ZD je tudi zdravstvena ustanova za oskrbo nezakonitih migrantov. Kako postopate v teh primerih?

Enako se bo postopalo v migranti. V tem tednu imamo predviden tudi sestanek z obmejno policijo in Finančno upravo RS, ki izvajata aktivnosti na meji.

Kdaj ste prejeli navodila Ministrstva za zdravje in kakšna?

Najbolj sveže informacije in navodila smo prejeli v petek, 29. 2. 2020, ko smo imeli sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje, NIJZ in Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Navodila prejemamo sproti od NIJZ in Ministrstva za zdravje.

Ali ima ZD zagotovljena finančna sredstva za tovrstne primere, ali ste se na ministrstvu pogovarjali tudi o tem in pokrivanju teh stroškov?

O pokrivanju materialnih stroškov za brise, njihovo odčitavanje in osebno varovalno opremo čakamo še podrobnejše informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Ministrstva za zdravje.

M. P.