Koalicija obrnila hrbet JV Sloveniji; Vladimir Prebilič: Zakon za Rome ne velja!

Slika je simbolična Foto: Jaka Gasar

Odbor Državnega zbora za delo je včeraj zavrnil večino županskih predlogov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, s katerimi so župani 11 slovenskih občin med drugim želeli začeti reševati romsko problematiko.

Odbor DZ-ja za delo je med tremi predlogi sprememb zakonov podprl le predlog novele zakona o urejanju trga dela. Župani z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja so predloge sprememb zakonov za reševanje problematike otrok, tudi romskih, iz težavnih socialnih okolij skupaj z več kot 5000 podpisi volivcev vložili v DZ avgusta. V občinah na omenjenih območjih na terenu opažajo težave, medtem ko za rešitev stanja nimajo sistemske podpore države, so poudarili že pred vložitvijo predlogov v DZ.

Kot je včeraj za 24ur zvečer dejal predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Kočevja Vladimir Prebilič, trenutna zakonodaja, ki je v veljavi, ni ustrezna oz. se ne izvaja, sicer zbiranje podpisov in iskanje načinov reševanja romske problematike ne bi bilo potrebno.

Glede zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je pojasnil, da so župani predlagali, da bi bil otroški dodatek v primeru otrokovega neobiskovanja šole izplačan v naravi, “ne gre za to, da bi komurkoli kaj vzeli, želeli smo le predrugačiti del pomoč”.

Obiskovanje šole in spoštovanje zakonov ne more biti politično ali ideološko vprašanje. Gre za civilizacijsko normo. Gre za vprašanje, ali želimo izvajati za vse enak zakon, dodaja Prebilič: “Če bi kdo od nas ne pošiljal otrok v šolo, bi imeli naslednji dan težave s policijo in vsemi organi, kar je edino prav. Na drugi strani se to ne dogaja.”

“Pobuda bi šla otrokom v prid, otrok sodi v šolo, če ni izobražen, ne more sodelovati na trgu delovne sile, danes je večina Romov nezaposlenih,” je poudaril Prebilič, ki pravi, da je sedaj žogica na strani vlade, da pripravi boljše predloge, saj so kot župani in lokalna skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči.

Predloga dopolnitve zakona o socialnovarstvenih prejemkih, po katerem socialna pomoč, če otrok ne obiskuje osnovne šole, ne bi bila več denarna, obor ni podprl. Zanj je glasovalo pet poslancev, proti pa deset koalicijskih poslancev. S prav takim rezultatom niso podprli niti predloga dopolnitev zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, po katerem bi bil otroški dodatek v primeru otrokovega neobiskovanja šole, izplačan v naravi, poroča RTVSLO.

Koalicija bi romsko problematiko in privabljanje Romov v okolje reševala z mehkejšimi prijemi; s krepitvijo socialnih zavodov na terenu, z ureditvijo vodovodov, elektrike, cest, pločnikov in komunalnih prispevkov romskih naselij.