Kmetijstvo: Lisec opozarja na nevzdržnost zaradi pretirane birokracije

(vir: pixabay.com)

Poslanec SDS in občinski svetnik v sevniškem občinskem svetu Tomaž Lisec je ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec opozoril na čedalje bolj nevzdržno stanje zaradi pretirane birokracije.

Kot namreč pravi, se v zadnjem času vse kmetov obrača nanj in ga opozarja na nelogičnost predpisov.

Tomaž Lisec

Kot je v poslanskem vprašanju ministrici zapisal Tomaž Lisec, kmetje sicer razumejo, da je treba prek inšpekcij nadzorovati tudi kmetijstvo in kmete, a ne razumejo, da se predpisi in zahteve vseskozi spreminjajo, kot tudi ne razumejo, da so zahteve in predpisi marsikje v nasprotju z logiko in zdravim razumom. Dogaja se namreč, da inšpekcija določi odpravo določenih nepravilnost, kmet jih odpravi, nato pa čez nekaj let drug inšpektor ugotovi, da je zaradi novih pravil kmet spet v prekršku.

Zato je poslanec ministrico vprašal, koliko zakonov, uredb in pravilnikov je bilo sprejetih znotraj resorja ministrstva za kmetijstvo v letih: 2015, 2016, 2017 in 2018 ter koliko v času 1. januarja do 30. junija 2019.

Zanima ga, koliko od omenjenih zakonov, uredb in pravilnikov je doživelo spremembe in dopolnitve, koliko pa je v tem času nastalo novih zakonov, uredb in pravilnikov. Ministrico je tudi pobaral, ali podpira čedalje večjo birokratizacijo znotraj resorja ministrstva za kmetijstvo oziroma ali jo bo skušala z kakšnimi ukrepi zmanjšati.

Ministrica mora poslancu odgovoriti v 30 dneh, odgovor bomo objavili tudi na našem portalu.

M. P.