Kmetija Brajer kot primer dobre prakse uvajanja digitalnih praks

Minister Ljupčo Nikolovski in ministrica Irena Šinko z županom Srečkom Ocvirkom ob obisku na Kmetiji Brajer na Zgornjih Vodalah. Vir: Občina Sevnica

Digitalizacija je vse bolj aktualna tudi v kmetijstvu, saj omogoča hitrejše in bolj racionalno poslovanje ter lažje uvajanje novih tehnologij. Z uvajanjem novosti v kmetijstvu je povezana tudi vloga mladih na podeželju.

Vinogradniška in živinorejska kmetija mlade prevzemnice kmetije Vesne Brajer z Zgornjih Vodal je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznana kot primer dobre prakse uvajanja digitalnih praks na kmetiji.

V sklopu dvodnevnega delovnega obiska ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije Ljupča Nikolovskega v Sloveniji je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko obiskala tudi Kmetijo Brajer in mu predstavila primer dobre prakse digitalizacije na kmetiji. Ministra in ministrico je ob obisku na kmetiji pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Vir: Občina Sevnica