Kljub neposredni bližini kontejnerjev odpadke odlagajo na črna odlagališča

Odpadki pogosto namesto v kontejnerjih pristanejo na takšnem divjem odlagališču v naravi.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki opaža, da je na črnih odlagališčih na področju, ki ga pokriva, vsako leto manj odpadkov, ki jih tja odložijo brezvestni lastniki, kljub temu pa težava tovrstnih odlagališč ostaja. Zato napoveduje poostren nadzor.

Kot je razvidno iz poročila omenjenega inšpektorata, pripravljenega za obravnavo na seji občinskega sveta Kostanjevica na Krki, je inšpektorat lani zaključil 47 postopkov nezakonito odloženih odpadkov v naravi, medtem ko jih je obravnaval precej več. Ob tem na inšpektoratu ugotavljajo, da ljudje kljub neposredni bližini kontejnerjev za odpadke te še vedno odlagajo v okolje, pri čemer je največja težava odkrivanje dejanskih povzročiteljev. Zakon sicer nalaga, da se odstranitev odpadkov naloži lastniku zemljišča, vendar se jih ti pogosto ne čutijo dolžni odstraniti, ker zatrjujejo, da jih je odložil nekdo drug.

Na inšpektoratu opažajo še posebno razbohoteno odlaganje gradbenih odpadkov, ki pa ne sodijo pod njihovo pristojnost, zato se na tem področju povezujejo z drugimi inšpekcijskimi službami. Težavo predstavljajo tudi odpadki vikendašev, ki podatke pogosto odlagajo zunaj kontejnerjev za odlaganje, pogosto tudi v razsutem stanju.

Na inšpektoratu zato v prihodnje napovedujejo večji nadzor, posebej tam, kjer so bila nekoč črna odlagališča. Le sprotno odzivanje namreč prepreči, da črna odlagališča znova ne postanejo stalna odlagališča odpadkov za brezvestne lastnike.

M. P.