Kakšno je stanje v slovenskih zaporih?

Fotografija je simbolična (pixabay)

Prvič, odkar Svet Evrope pripravlja poročila o stanju v zaporih, Slovenije po podatkih za leto 2016 ni med državami, ki se soočajo s prenatrpanostjo v zaporih. V poročilu sicer ugotavljajo, da so evropski zapori skoraj polni in da se je število zaprtih na 100.000 prebivalcev povečalo.

Prenatrpanost zaporov ostaja resen problem v več državah, so opozorili v poročilu Sveta Evrope. Od 47 uprav za izvrševanje kazenskih sankcij jih je 13 poročalo tem, da imajo več zapornikov, kot je prostora zanje.

V slovenskih zaporih so v letu 2015 zabeležili pet smrti, od tega tri samomore.

Najbolj so bili v letu 2016 prenaseljeni zapori v Makedoniji in na Madžarskem, kjer so imeli na sto razpoložljivih mest 132 zapornikov. Sledijo Ciper, Belgija, Francija ter Portugalska, Italija in Srbija. Prenatrpani so bili tudi zapori v Albaniji, na Češkem, v Romuniji in Turčiji.

V Sloveniji je bilo v 2016 na sto razpoložljivih mest 98,9 zaprtih, kar je sicer več kot je evropsko povprečje, ki znaša 91,6 zaprtih na sto razpoložljivih mest, ampak je pomembno nižje od 105,8 zaprtih v 2015 in 118 zaprtih v 2014 na sto razpoložljivih mest v slovenskih zaporih.

Raziskava kaže, da se je število zaprtih v evropskih zaporih od leta 2015 do 2016 povečalo s 115,7 na 117,1 zapornika na 100.000 prebivalcev. Pred tem je ta delež upadal vse od leta 2012, ko je znašal 125,6 zapornika na 100.000 prebivalcev.

Povprečno je v Evropi med zaprtimi 5,3 odstotka žensk, v Sloveniji je ta delež višji, osemodstoten, ugotavljajo v poročilu.

V Sloveniji znaša ta delež 63,4 zaprtih na 100.000 prebivalcev in je bistveno nižji kot znaša evropsko povprečje. Glede na leto 2015, ko je znašal 67,8 zaprtih na 100.000 prebivalcev, se je ta delež v Sloveniji torej v 2016 znižal za 6,6 odstotka.

Slovenski zapori dražji od Evropskih. Povprečni oskrbni dan na zaprto osebo je v Sloveniji v letu 2015 znašal 62 evrov, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 51 evrov.

Države, kjer se je število zaprtih najbolj povečalo, so po podatkih za leto 2016 bile Bolgarija, kjer se je število povečalo za 10,8 odstotka, v Turčiji se je povečalo za 9,5 odstotka, na Češkem za 7,6 odstotka, v Srbiji za 6,6 odstotka in na Danskem za 5,5 odstotka.

Najbolj pa se je število zaprtih zmanjšalo na Islandiji (za 15,9 odstotka), v Severni Irski (za 11,8 odstotka), Litvi (za 11,1 odstotka), Belgiji (za 10,1 odstotka) in Gruziji (za 6,7 odstotka).

Ministrstvo načrtuje novogradnjo zaporov

Po poročanju medijev, ministrstvo za pravosodje želi v prihodnjih letih zgraditi nov zapor. Načrtujejo obnovo in dograditev ženskega zapora na Igu ter gradnjo novega moškega zapora v Dobrunjah, na lokaciji nekdanjega kamnoloma. Ko bo nov zapor v Dobrunjah dokončan, predvidoma leta 2021, bodo sedanji zapor na Povšetovi v Ljubljani zaprli.

V prenovljenem zaporu v Kopru imajo na primer 9 m2 velike samske in 14 m2 velike sobe za dva zapornika. Vsaka soba ima svoje stranišče, umivalnik in tuš.

Na Igu bodo obnovili sedanji objekt gradu in postavili nove objekte, v katerih bodo med drugim polodprti in odprti oddelek. V Dobrunjah bo poleg moškega zapora zrasel še center za pravosodne policiste, prostori za izobraževanje, pa tudi za centralni pravosodni arhiv.

Ženski zapor na Igu bo predvidoma obnovljen in dograjen do leta 2020, moški zapor pa naj bi bil predvidoma dokončan do leta 2021. V moškem zaporu v Dobrunjah bo predvidoma 388 postelj, na Igu pa bo prostora za 144 žensk.

K. J.