Kakšen dodatek/regres lahko pričakujejo upokojenci?

Z julijsko pokojnino lahko upokojenci pričakujejo izplačilo dodatka (domnevno regresa), ki bo izplačan v petih različnih zneskih. Izplačan znesek je odvisen od višine pokojnine, razpon pa bo od 90 do 400 evrov.

(vir: pixabay.com)

Po zadnjih podatkih bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) dodatek upokojencem izplačal 31. julija 2017, v naslednjih zneskih:

 • kdor prejema pokojnino do 424,00 evrov, bo prejel 400,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 424,01 evra do 528,00 evrov, bo prejel 260,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 528,01 evra do 632,00 evrov, bo prejel 200,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 632,01 evra do 760,00 evrov, bo prejel 150,00 evrov;
 • kdor prejema 760,01 evra ali več, bo prejel 90,00 evra.

Drugače bo za tiste, ki prejema invalidsko ali delno invalidsko pokojnino. Kdor prejema tako imenovano invalidsko pokojnino, bo julija prejel naslednji dodatek:

 • kdor prejema do 632,00 evrov, bo prejel 200,00 evrov;
 • kdor prejema od 632,01 evra do 760,00 evrov, bo prejel 150,00 evrov;
 • kdor prejema 760,01 evra ali več, bo prejel 90,00 evrov.

Poglejmo še nekaj dejstev iz naslova pokojnin

 •  Pokojnine bi se morale v letih od 2010 do 2017 uskladiti za 12,8 odstotka, pa so se le za 4,1 odstotka: na vse slabši dohodkovni položaj slovenskih upokojencev je na 23. seji, ki je bila 20. aprila 2017, opozoril tudi Zavcod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V sporočilu za javnost so zapisali, da so se pokojnine v obdobju od 2010 do 2017 dejansko povečale le za 4,1 odstotka, po zakonih pa bi se morale kar za 12,8 odstotka.
 • Parlament je povišal minimalno pokojnino , ki bo po novem znašala 500 evrov, ampak le za tiste, ki prejemajo pokojnino za polno pokojninsko dobo in je ta nižja od 500 evrov.
 • Najnižja izplačana pokojnina je 201,53 evra.
 • Najvišja izplačana pokojnina pa 2.687,22 evra.
 • V Sloveniji je 29,6 odstotka vseh prebivalcev upokojencev.
 • Konec marca je bilo upokojenih 615.555 oseb.

Vir: ZPIZ in drugo.

N. N.