Kaj bodo v Krškem gradili in obnavljali v letu 2019?

(vir: Občina Krško)

Občinski svet Občine Krško je na petkovi seji med drugim sprejel proračun občine za letošnje leto. Iz njega je razvidno, da bo občina v letošnjem letu porabila več denarja, kot ga bo prejela. Prihodki proračuna bodo namreč znašali 40,6 milijona, odhodki pa 41,4 milijona, od tega bodo skoraj 17 milijonov evrov namenili za naložbe.

Med večjimi projekti bodo širitev gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško in podobne enote v Vidmu ob Savi, vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Krško, ki naj bi zaživel v starem mestnem jedru, začetek gradnje prizidka in obnove Valvasorjeve knjižnice Krško, zaključek gradnje večnamenskega doma na Zdolah, modernizacija občinskih cest, zaključek gradnje krške obvoznice, gradnja novega nizkoenergijskega vrtca na Senovem, dozidava in rekonstrukcijo na OŠ Koprivnica, ureditev Cankarjeve ulice v Krškem, ureditev pločnika v Zdolah, ureditev trga na Raki, ureditev parkirišč ob železnici v Krškem, nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava ter zaključek izgradnje mrliške vežice v Krškem.

Med novimi naložbami, za katere bodo aktivnosti stekle v letošnjem letu, pa bodo osnovna šola in vrtec v Velikem Podlogu, energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, začetek izvajanja zavez Strategije razvoja turizma, ureditev ceste med ulico Staneta Žagarja in Grebenčevo ulico.

Krški svetniki so potrdili tudi letni program športa za 2019 v višini milijon evrov, v katerem so določeni programi športa, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega proračuna. Več kot 600.000 evrov bo namenjenih športnim društvom, preostanek pa za delovanje Športne zveze in naložbe na področju športa. V načrtu je med drugim obnova stadiona Matije Gubca (VIP tribune in garderobe), razsvetljava na igrišču z umetno travo pri MC in obnova tribun v športni dvorani pri ŠC Krško – Sevnica.

Med drugim so svetnice in svetniki potrdili tudi načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2019-2022, pri čemer je vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo poudarila, da občina v letošnjem letu dodatnih 200.000 evrov namenja za obnovo cest drugega reda, torej cest v upravljanju krajevnih skupnosti.

M. P.