Izredna uskladitev pokojnin in dodatki

(vir: pixabay.com)

V državnem zboru so danes potrdili spremembo pokojninskega zakona, po kateri se bodo pokojnine, uveljavljene do konca leta 2010, dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek. Višji zneski bodo izplačani s pokojninami za januar konec tega meseca.

S 1. januarjem se bodo dodatno uskladile pokojnine in drugi prejemki, razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka.

S tem so usklajene pokojnine in drugi prejemki, in sicer za tisti del manjkajočih uskladitev, ki niso bile izvedene zaradi varčevalnih ukrepov v preteklosti.

Zaradi gospodarske in finančne krize se pokojnine med letoma 2010 in 2015 namreč niso usklajevale ali pa so se usklajevale v nižjem odstotku, kot pa bi znašal odstotek, določen skladno z veljavno zakonodajo. Pozneje so se pokojnine sicer začele usklajevati, vendar razlika za nazaj ni bila odpravljena. Z današnjo spremembo pa je tudi to urejeno.

Uskladitve – povišanja so naslednja:

Zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin se s 1. januarjem 2022 dodatno uskladijo pokojnine in drugi prejemki,

  • priznani do 31. decembra 2010 za 3,5 %,
  • priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011 za 1,7 %,
  • priznani od 1. januarja 2012 dalje pa za 1 %.

S 1. januarjem 2022 se za 1 % uskladi tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine.

Solidarnostni dodatek

Izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10), pa bo izvedeno jutri, 14. januarja 2022. Pri določitvi višine tega dodatka je upoštevana naslednja višina pokojnine oziroma nadomestila:

  • pokojnina/invalidsko nadomestilo do 523,00 evrov: dodatek 300,00 evrov,
  • pokojnino/invalidsko nadomestilo od 523,01 in 628,00 evrov: dodatek 230,00 evrov,
  • pokojnino/invalidsko nadomestilo od 628,01 in 732,00 evrov: dodatek 130,00 evrov.

Redna uskladitev pokojnin (za vse enako) bo sledila februarja, prav tako s poračunom od januarja dalje. Predvidoma bo to okoli 4 odstotke, točen izračun bo znan sredi februarja, ko bodo znani vsi parametri za to.

M. P.