Gregor Korene: Še naprej se bom zavzemal za pospešitev dolgoletnih, še ne zaključenih projektov v naši VE

Gregor Korene

Gregor Korene je magister medkulturnega menedžmenta, zaposlen na Pošti Slovenije, kjer vodi logistični center Celje s 146 zaposlenimi. V obdobju 2010 do 2016 je bil upravnik pošte v Sevnici. Rojen je leta 1982, poročen in oče 4-letne hčerke.

Doslej je bil član Občinskega sveta Občine Sevnica, za občinskega svetnika kandidira tudi na tokratnih volitvah, ki bodo 18. novembra. Na listi Slovenske demokratske stranke (SDS) je nosilec liste v Volilni enoti (VE) 1, ki zajema območje Krajevne skupnosti Blanca.

VE 1 za občinski svet obsega celotno Krajevno skupnost Blanca, Zabukovje, Loka pri Zidanem Mostu in tudi del Krajevne skupnosti Sevnica (vasi v zaledju na levem bregu Save).

Gregor Korene je bil občinski svetnik tudi v iztekajočem se mandatu, zato smo ga najprej vprašali o tem, nato pa še o načrtih za prihajajoči mandat.

Kaj ste naredili v mandatu 2014-2018 kot svetniki, kaj je tisto, kar bi posebej izpostavili?
Zavzemal sem se predvsem za do vseh pravičen in sočasen razvoj Sevnice, kar je bilo v preteklem mandatu tudi moje vodilo delovanja. Zaradi poklicne poti se imam za dobrega poznavalca celotnega območja občine. V številnih kontaktih z občani sem zlahka prepoznal njihove težave ter želje. Kot opozicijski svetnik in član odbora za okolje in prostor sem lahko predvsem opozarjal na posamezne problematike, cestne odseke potrebne sanacije, ter se zavzemal še za druge konkretne rešitve s tega področja. Za ureditev slabih cestnih povezav med KS Blanca in KS Zabukovje, za pospešitev urejanja cestišča ter struge potoka skozi Lončarjev Dol, širitev mreže varnih avtobusnih postajališč za otroke po vaseh in še bi lahko našteval. Kot svetniška skupina pa smo v preteklem mandatu na pobudo posameznih investitorjev zelo aktivno in tvorno sodelovali pri oblikovanju ter sprejemanju podrobnih prostorskih načrtov. Ti so bili namreč pomembna podlaga za širitev in/ali razvoj posameznih gospodarskih subjektov. Menim, da je ta v zadnjih letih tudi dobro viden v Sevnici.

Kaj kot nosilec liste obljubljate za mandat 2018-2022?

Volivcem in krajanom lahko sporočim, da se bom še naprej zavzemal za pospešitev dolgoletnih, še ne zaključenih projektov v naši volilni enoti (VE). Prav tako jim bom še naprej znal prisluhniti in pomagati pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav. Glavni poudarki mojega dela pa bodo predvsem na:

  • dokončanju obvoznice na Blanci, ki bo vključevala tudi posodobitev dostopa  ter parkirišča pri OŠ Blanca;
  • prenovi železniške postaje Blanca;
  • umeščanju kanalizacije ter ureditev čistilnih naprav za Loko pri ZM, Račico, Blanco in Kladje nad Blanco;
  • dokončni ureditvi struge Lončarskega potoka;
  • celoviti in kvalitetni sanaciji zelo problematičnega cestnega odseka Zabukovje – Dol;
  • širitvi obrtno – industrijskih con in
  • razširitvi otroškega igrišča ter prostorov namenjenih dodatnim oddelkom vrtca pri OŠ Blanca.

Navedite, prosim, 3 ključne zadeve, ki jih je v občini treba spremeniti/urediti.
Po mojem mnenju je potrebno v novem mandatu najprej prevetriti občinsko upravo ter vanjo povabiti sposobne posameznike, ki so strokovnjaki z določenega področja. Do sedaj smo namreč pri reševanju specifičnih situacij pogosto naleteli na počasen in nestrokoven odziv občinske uprave. Poleg tega se moramo vsi, ki bomo sodelovali v občinski politiki naslednjega mandatnega obdobja, bistveno bolj zavzemati za ustvarjanje boljših prostorskih in stanovanjskih pogojev. Zadržati moramo mlade v občini, jim omogočiti čim kvalitetnejšo zaposlitev ter hitro in enostavno reševanje prvega stanovanjskega problema. V zvezi s tem ter tudi za potrebe gospodarstva moramo vztrajati pri čim prejšnji ureditvi že pričetih državnih infrastrukturnih projektih (most Log, tretja razvojna os …).

Menim, da bo Sevnica v prihodnje privlačna za gospodarske subjekte ter prijazna za bivanje le s predpostavko, da bo imela dobro urejene prometne povezave z ostalimi pomembnimi centri po Sloveniji.

A. L.