Energetsko obnovljen Dom XIV. divizije odprl vrata

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in ravnatelj Osnovne šole XIV. divizije Senovo Andrej Lenartič sta v petek, 22. septembra 2023, namenu predala energetsko obnovljen Dom XIV. divizije Senovo.

Odprtje doma je potekalo ob dnevu odprtih vrat Osnovne šole XIV. divizije Senovo ter v letu, ko obeležujejo 100. obletnico šolstva na Senovem. Mestna občina Krško je k energetski sanaciji Doma XIV. divizije pristopila julija 2022 s ciljem boljše energetske učinkovitosti stavbe. Projekt je zajemal celovito energetsko in požarno sanacijo stavbe. Energetska sanacija je zajemala izolacijo vkopanih delov stavbe s povezovalnim hodnikom, novo fasado, zamenjavo strehe in stavbnega pohištva, prenovo toplotne podpostaje, zamenjavo klimatske naprave, postavitev nove toplotne črpalke, novih radiatorjev in montažo varčnih svetilk. Požarna sanacija pa izvedbo statične in požarne ojačitve strešne konstrukcije, izvedbo novega evakuacijskega izhoda in zamenjavo požarnega stopnišča, ureditev sistema odvoda dima in toplote, ureditev hidrantnega omrežja ter ureditev sistema javljanja požara. Del sredstev je bil namenjen tudi vzdrževalnim delom, kot je denimo nov strop v kulturni dvorani.

Celotna vrednost naložbe znaša 2,8 milijona evrov, za kar bo Mestna občina Krško od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo do konca leta prejela sofinancerska sredstva v višini dobrih 584 tisoč evrov.

Program ob dogodku so pripravili učenci Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

Vir: MO Krško