Do 15. januarja je treba prijaviti škodo zaradi neurij

Občina Sevnica obvešča vse oškodovance, ki so po pošti prejeli obrazec Uprave RS za zaščito in reševanje za prijavo škode po toči v letu, da je treba navedeni obrazec s potrebnimi dokazili oddati na občino najpozneje do srede, 15. januarja. Oddati ga je treba na oddelku za gospodarske dejavnosti.

Ob prijavi je treba predložiti obrazec 2.09, na katerem se izpolnijo podatki o oceni škode (stolpec D in E) s podpisom oškodovanca; podpisano izjavo kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja (izjava de minimis); podatke o zavarovalnici (številko zavarovalne police in višino izplačane škode s strani zavarovalnice v primeru sklenjenega zavarovanja; dokazila o izpadu prihodka ali zmanjšanem pridelku (slike poškodovanega vinograda oz. pridelka, cenilni list zavarovalnice, zapisnik zavarovalnice, kopijo prijave pridelka za leto 2018 in 2019, kopija potrdila o odkupu za leti 2018 in 2019 …).

M. P.