Česa o gospodarstvu v Občini Sevnica še niste vedeli

Foto: Občina Sevnica

Podjetja in samostojni podjetniki v Občini Sevnica so v letu 2018 dobro poslovali. Skupno so ustvarili skoraj 330 milijonov evrov prihodkov in zaposlovali 2997 oseb, neto dobiček podjetij je presegel 11 milijonov evrov. Večino so ustvarili z izvozom na tuje trge.

V občini je bilo 265 podjetij in 496 samostojnih podjetnikov. Glavne dejavnosti so bile predelovalne, gradbeništvo in trgovina, pri samostojnih podjetnikih pa dejavnost prometa in skladiščenja.

V občini četrtina podjetij v Posavju

Ob koncu leta 2018 je bilo v Občini Sevnica 265 podjetij, v katerih je bilo 2459 zaposlenih, kar je dobra četrtina vseh zaposlenih v Posavju. Podjetja so skupno ustvarila skoraj 266 milijonov evrov prihodkov ali 6,3 odstotka vseh v Posavju in dobrih 11 milijonov evrov čistega dobička.

V letu dni se je število zaposlenih v sevniških podjetjih povečalo za 6,8 odstotka, prihodki za 12,5 odstotka, dobiček pa je bil skoraj za desetino nižji kot leto pred tem.

Ob tem je bilo v občini tudi nekaj podjetij, ki so poslovala z izgubo, ta se je povečala za kar dobri dve tretjini, višja je bila za kar 68,6 odstotka. Z izgubo so poslovala podjetja, ki se ukvarjajo z zavarovalnimi dejavnostmi, delno pa tudi predelovalnimi.

Neto dodana vrednost na zaposlenega je v občini znašala 33.331 evrov ali slab odstotek več kot leto pred tem. Hkrati je bila ta za dobro četrino manjša od povprečja v regiji.

V Občini Sevnica prevladujejo podjetja s predelovalno dejavnostjo, s katero se je ukvarjalo 55 družb ali dobra petina vseh. Z izvozom so dosegli kar 90 odstotkov vseh prihodkov. Druga področja dejavnosti, ki so bila v občini lani pomembneje zastopana, so gradbeništvo s 13-odstotnim deležem v prihodkih občine, ki so bili hkrati dobro petino višji kot v letu 2017. Podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem in popravili motornih vozil, pa so ustvarila desetino vseh prihodkov v občini. Prihodke so glede na leto pred tem povečali za 20,5 odstotka.

Četrtina vseh posavskih podjetnikov deluje v Občini Sevnica

V občini je lani delovalo tudi 496 podjetnikov ali skoraj četrtina vseh v Posavju. Imeli so 63,6 milijona evrov prihodkov. Pri podjetnikih je bilo lani 538 zaposlenih. Število zaposlenih so povečali za 11 odstotkov, prihodke za 7 odstotkov, neto dodano vrednost pa za desetino. Podjetnikov dohodek se je povečal za 9,4 odstotka.

Najpomembnejša dejavnost pri podjetnikih v občini je bila dejavnost prometa in skladiščenja, z njo se je ukvarjalo 51 podjetnikov, ti so s 126 zaposlenimi ustvarili 16,6 milijona evrov prihodkov, kar je bilo za 16 odstotkov več kot leta 2017.

Z dejavnostjo trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kot drugo najpomembnejšo v občini, pa se je ukvarjalo 89 podjetnikov, ti so s 86 zaposlenimi ustvarili 15 milijonov evrov prihodkov, kar je bilo 2,6 odstotka več od leta prej, njihov neto dohodek pa je bil za 16,4 odstotka višji kot leto pred tem.

Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), izpostava Krško

M. P.