Brežice: Zagotovljeno sofinanciranje dograditve zdravstvenega doma

Zdravstveni dom Brežice (vir: arhiv)

Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal več sklepov, s katerimi je določil višino sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023. V okviru tega je ministrstvo zagotovilo denar tudi za dograditev zdravstvenega doma v Brežicah.

Ministrstvo za zdravje je za Brežice namenilo 853.388 evrov.

S tem bodo sofinancirali izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov, in sicer za sprejem (167 kvadratnih metrov) ter splošno in družinsko medicino 499 kvadratnih metrov.

Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 6,5 milijona evrov.

Denar je zagotovljen v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vlada je zakon sprejela pred približno letom dni. Podlaga pa so pridobljena evropska sredstva v času te vlade.

Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Minister je tako podpisal 12 sklepov, med njimi je tudi sklep za dograditev Zdravstvenega doma Brežice.

M. P.